Lunula behandlar snabbt och effektivt envisa svampinfektioner på både händer och fötter. Behandlingen är  medicinskt godkänd, beröringsfri, smärtfri och utan biverkningar. Den är dessutom automatiserad och tar bara 12 minuter att genomföra. 

Hur fungerar det?

Vi belyser det infekterade området med två sorters ljus, ett rött ljus och ett blått ljus. 

Det blåa ljuset är kraftigt antiseptiskt och försvagar svampens egna immunförsvar och gör den sårbar för kroppens immunförsvar.

Det röda ljuset är kraftigt kärl-utvidgande och ökar mikrocirkulationen med upp till 75%, vilket gör att kroppen effektivt kan bekämpa infektionen och läka området.

Denna behandlingsform hanterar svampen och kroppens immunförsvar samtidigt – och det är därför den är effektiv.

Smärtfri behandling

Idag är flertalet behandlingar smärtsamma och innebär i många fall ett lidande för patienten. Ibland fungerar inte heller behandlingen som den ska och skapar lidande genom en långvarig obehandlad svampinfektion. Lunula är däremot effektiv, beröringsfri och smärtfri.

FDA-godkänd

Lunula är den enda maskinen i världen som är FDA-godkänd för behandling av onychomycosis. Med den kan du behandla alla sorters svamp på både händer och fötter. Lunula tillverkades 2011 och fick sitt FDA-godkännande 2016, och har funnits på ledande kliniker och universitet i Norden sedan 2017.

För medicinska fotvårdare

Maskinen bygger på över två decenniers forskning om vad laserljus gör i cellerna. Den är dessutom konstruerad med dig som medicinsk fotvårdare i åtanke, för att du ska få arbeta med en trygg och smidig behandlingsform.

Arbetar på cellnivå

Genom att tillföra en korrekt dos av energi till cellens mitokondrier får kroppen hjälp att läka på egen hand. Lasern i sig gör inget, och inte heller bränner den bort svampen. Den aktiverar istället kroppens egen läkning, i mån av resurser. Till följd av detta växer en ny och ren nagel ut. Lunula fungerar på alla typer av svamp.

Hur lunula fungerar

Vad sker i kroppen när man använder laser?

För att kunna besvara den frågan måste man ha en grundläggande förståelse för hur människokroppens energiproduktion fungerar och hur laser kan påskynda redan aktiva processer, och det förklarar vi här.

Människan består av celler som innehåller mitokondrier och deras primära uppgift är att tillverka energi, ATP. Detta sker stegvis genom en kemisk process och i ett av stegen regleras en ljuskänslig receptor, ett enzym som heter Cytokrom-c. I det skedet kan laser tillföra energi och på så sätt hjälpa kroppen att öka hastigheten på sin energiproduktion. Med andra ord hjälper laser till vid en redan naturlig och aktiv process.

Att arbeta med ljus på detta sätt är en snabb process som efter behandling i många fall kan leda till snabba resultat. Ljus fungerar som medicin, som hjälper kroppen att tillföra extra energi på cellulär nivå.

Kanske kan just din kropp göra mer för dig och din hälsa, bara du får mer energi.

Spela videoklipp

Lunula har tre FDA-godkännanden

Vad är FDA?


Alla våra maskiner innehar högsta FDA-godkännelse

FDA är en instans som reglerar huruvida produkter får säljas på marknaden eller inte. I ett första steg reglerar FDA om produkten är säker att använda. I nästa steg avgörs om maskinen kliniskt bevisat fungerar och håller vad den lovar, vilket är mycket kostsam och tidskrävande. Om produkten klarar dessa steg erhålls slutligen det högsta FDA-godkännandet. Ett FDA-godkännande är med andra ord ett bevis på att en produkt uppnår en god kvalitetsstandard.

Dubbelblind placebo-kontrollering

Dubbelblind placebo-kontrollering

Detta betyder att varken läkaren eller klienten vet ifall de deltar i en kontrollgrupp eller  placebo-grupp. 

Randomiserad kontrollerad

Randomiserad kontrollerad

Läkaren kan inte vara partisk då alla åldrar, kön och etniska bakgrunder testas.

Multicenter

Multicenter

Produkten testas på flera platser samtidigt, ovetandes om varandra.

Fotvårdskliniker

Fotvårdskliniker

Maskinen är först och främst konstruerad för dig som medicinsk fotvårdare. Äger du eller jobbar du på en medveten fotvårdsklinik där du vill kunna erbjuda dina kunder det bästa? Då passar Lunula din verksamhet. Dessutom ger dig den dig avlastning i och med att den är automatiserad. Dina axlar och händer är värda en maskin som kan ge dig mer tid till annat. Vad vill du göra medan Lunulan arbetar?

Podiatrikliniker

Podiatrikliniker

Du som podiater kan också se ett utökat användningsområde med Lunulas laserbehandling om du vill kunna erbjuda dina kunder en effektiv och smidig medicinsk behandling. Maskinen kan dessutom effektivisera ditt arbete och ge dig och din kropp avlastning så att du får tid för andra arbetsuppgifter och återhämtning.

Hudvårdskliniker

Hudvårdskliniker

Om du arbetar på en hudklinik och går i tankarna på att utveckla er verksamhet kan Lunula vara lösningen. Genom att erbjuda vård med hjälp av en automatiserad och välutvecklad lasermaskin investerar du både i dig själv och dina kunder. Vet du att denna behandlingsform är mycket populär vid värk och stelhet, och då speciellt på händer och fötter, men också vid hudföryngring?

Universitet

Universitet

Gemensamt för alla fotförbund i Norden är medvetenheten kring behovet av mer kliniska forskningsresultat och behandlingsmetoder i framkant. Diabetes, neuropati, smärta och sår är ämnen som står högt på agendan på årsstämmorna. Därför har en del institut och universitet redan på utbildningsnivån tagit in Lunula – allt för att förbereda sina adepter för den nya standarden.

Smärtkliniker

Smärtkliniker

Lunula har samma ljus som våra övriga lasermaskiner för smärta då kombinationen av blått och rött ljus har visat sig vara mycket effektiv på olika sorters smärta och värk. Många uppelver dålig blodcirkulation och har ont i både händer och fötter. Visste du att blod-doppler tekniken påvisar en ökning av mikrocirkulation med upp till 75% vid användning av denna typ av laser? Här kan Lunula ge din klinik ett tillskott på er behandlingsmeny.

Vårdcentraler

Vårdcentraler

Idag erbjuds denna behandling endast via privatkliniker. Behovet att även vårdgivare ska erbjuda denna effektiva behandling är påtryckande stort. Ibland är laserbehandling det enda alternativet som finns. Många vårdgivare arbetar aktivt att stävja exempelvis amputation som en sista utväg. Här är processen redan igång för att kunna erbjuda denna behandlingsform även inom vården. Har du som läkare haft möjligheten att testa ännu?

För vem?

Vilka passar denna maskin till?

För alla som jobbar med människor, både på privatklinik och vårdinrättning – och som vill ligga i framkant gällande effektiva och kliniskt godkända behandlingsmetoder. 

Vid leverans av maskinen får du även utbildning och blir certifierad att kunna jobba med maskinen.

Vilka kan behandlas?

För vem passar denna behandling?

För vuxna och barn över 8 år. 

 

Gravida och barn under 8 år ska inte behandlas. Klienter med pågående cellgiftsbehandling bör också rådgöra med läkare då stimulering av cellulär energi blir en kontraindikation på immunsänkande medicin. Det är inget hinder för behandling, men rådfråga läkare för eventuell justering av dos eller avvakta till avslutad medicinering.

För vilka tillstånd är denna behandling aktuell?
  • Alla typer av svampinfektioner
  • Neuropati
  • Diabetesproblematik
  • Sår
  • Nageltrauma
  • Ökad mikrocirkulation
  • Artros
Hur snabbt ser man resultat?

Till skillnad från andra åkommor så tar det tid att läka en nagel. En ny och fullt utväxt nagel tar mellan 12–18 månader. Men när väl den nya nageln är utväxt – är det resultatet av behandlingen man gjorde för ett år sedan. Men i vissa fall kan erfarna fotvårdare kan se tecken på en ny frisk nagelutväxt efter redan 3 veckor. 

Laser i jämförelse med andra behandlingar

Lackbehandling vs laser

Nagellacksbehandlingar eller liknande kan vara effektiva men det beror på vart svampen har angripit. Om förändringar går upp i nagelbandet, vid själva nagelanlagen så fungerar inte lack eftersom den inte kan tränga upp där. Men det är inget hinder för kan Lunula laser, som effektivt kan bota nagelsvamp oavsett vart den har spridit sig. 

Tablettbehandling vs laser

När nagelsvamp finns under nagelbandet så får många ta en tablettbehandling. Men för att få rätt tablettbehandling så måste man veta vilken nagelsvamp det rör sig om. Att nageln är missfärgad, förtjockad och skör – eller har lossnat helt, kan även vara tecken på nagelpsoriasis m.m. Det är alltså 50% chans att du har svamp eller annan åkomma. 

Ett PCR-prov kan göras men denna kan inte visa om svampen är död eller ej.

Inget av detta behöver man göra med Lunula Laser då ljuset tränger in och behandlar allt. 

Behandling

Hur går en behandling till?

En behandlingssession tar 12 minuter. Klienten stoppar in handen eller foten i maskinen och låter den belysas av det röda och det blåa laserljuset. Behandlingen känns inte och energin från ljuset behandlar hela foten eller handen, och alla dess naglar och underliggande vävnad. Behandlingen genomförs en gång i veckan i fyra till sex veckor, och med tiden växer en ny frisk nagel ut.  

utbildning

Allt detta ingår i vår utbildning

Utbildning ingår vid köp av maskin och du får den i samband med leverans. Vanligtvis tränas all personal under en och samma dag med både teori och praktik. Utbildningen handlar först och främst om att lära sig utföra en behandling men också kunna besvara klienters frågor.

Vi rekommenderar även ett öppet hus-besök i samband med lansering där vi gärna är på plats som leverantörer och svarar på frågor samt demonstrerar.

Det finns inget krav på att vara läkare eller liknande för att få bruka maskinen, däremot krävs vår utbildning för att bli certifierad användare.

Teori

Teori

Vi går igenom maskinens ursprung, bakgrund och hur frågor från kunder enkelt besvaras. Vad sker i cellen? Hur ofta kan en behandling utföras?

Praktik

Praktik

Här vill vi se dig utföra en behandling så vi tryggt kan överlämna maskinen till dig och din personal. Konsultation, bedömning och behandlingsprotokoll ingår.

Marknadsföring

Marknadsföring

Vem eller vilka är dina kunder? Hur når du dem? Vad ska det stå på din meny och implementation i befintlig verksamhet. Vi hjälper dig!

Prissättning

Prissättning

Hur ska du prissätta? Ligger din klinik på landet eller mitt i stan? Vilka paket är lämpliga och hur gör andra? Vi berättar!

Certifiering

Certifiering

Ett diplom kan få vilken lokal som helst att lysa upp, eller hur? Vi vill att både du och dina kunder ska känna sig trygga genom att du vet vad du håller på med.

Kom igång!

Kom igång!

Öppet hus med live-demo och våra leverantörer på plats som besvarar frågor. Vi hjälper dig promota ditt erbjudande. Vilka vill du bjuda?

Teori

Teori

Vi går igenom maskinens ursprung, bakgrund och hur frågor från kunder enkelt kan besvaras, som exempelvis vad sker i cellen? Hur ofta kan en behandling utföras? Vilka kontraindikationer finns?

Praktik

Praktik

Här vill vi se dig utföra en behandling så att vi tryggt kan överlämna maskinen till dig och din personal. Konsultation, bedömning och behandlingsprotokoll ingår.

Marknadsföring

Marknadsföring

Vem eller vilka är dina kunder? Hur når du dem? Vad ska det stå på din meny och implementation i befintlig verksamhet. Vi hjälper dig marknadsföra din maskin!

Prissättning

Prissättning

Hur ska du prissätta? Ligger din klinik på landet eller i stan? Vilka paket är lämpliga och hur gör andra? Vi berättar hur det fungerar under utbildningen!

Certifiering

Certifiering

Ett diplom kan få vilken lokal som helst att lysa upp. Med en certifiering inger du förtroende och trygghet för både dina kunder och dig själv. Du vet vad du gör och de kan känna sig trygga med det.

Kom igång!

Kom igång!

Öppet hus med live-demo och våra leverantörer som kommer kunna besvara frågor på plats. Vi hjälper dig också att promota ditt erbjudande. Vilka vill du bjuda in?

ca 2200 kr
Paket
4 st
Behandling
45000 kr
Intäkt
4996 kr
Hyra
  • Om du har en klient per vecka blir intäkten ca 15 000 kronor per månad.
  • Om du har två klienter per vecka blir intäkten ca 30 000 kronor per månad.

Eftersom en Lunula kostar ca 5 000 kronor per månad täcker 1-2 klienter hyran och därtill. En maskin ska vara en intäktskälla och med detta exempel vill vi visa att det faktiskt räcker med 2 kunder per månad. De flesta kliniker har idag i snitt ca tre klienter per vecka. 

Marknad

Hur många kunder behövs för att få det att gå runt?

Exempel: Idag debiterar de flesta kliniker 2500kr, 3500kr alternativt 4500kr per klient för ett helt behandlingsprotokoll.

Ett normalt behandlingsprotokoll börjar vid första tillfället med en medicinsk fotvårdsbehandling och en laserbehandling med Lunula. Därefter följer ytterligare ett par behandlingstillfällen med enbart laser. Protokollet avslutas som det börjar: med en medicinsk fotvårdsbehandling och en Lunula-behandling.

Sammantaget blir det två medicinska fotvårdsbehandlingar och fyra ljusbehandlingar i hela protokollet. Priset i exemplet avser allt detta som ett paketpris.

Om kliniken även erbjuder behandling med Lunula för andra besvär kan priset variera, från ett par hundralappar och uppåt, beroende på vilken behandling det gäller. 

FAQ

Vanliga frågor

Hur djupt laserljuset kan tränga ner i huden beror på flera faktorer, bland annat massa och densitet. Men icke-termisk lågenergilaser har enligt kliniska studier bevisad effekt på subkutant fett, det vill säga underhudsfett. Sammantaget är laser ett ljus som till skillnad från exempelvis LED-ljus har förmågan att tränga ner genom huden.

Lasrar är sammanhängande, bestående av enfärgade våglängder och våglängder i fas, samt icke-avvikande. Lysdioder, LED, är icke-koherenta (producerar ljus i alla riktningar), skilda och producerar ett brett band av våglängder. Lasrar klarar av att penetrera, medan lysdioder  endast används vid ytbehandling.

Att konsultera och undersöka klienten vid ett första tillfälle tar lite mer tid i anspråk. Vid efterföljande behandlingstillfällen, utan undersökning frigörs tid då klienten sitter stilla i 12 minuter.  Personalen kan då starta nästa behandling eller göra andra arbetsuppgifter. Många kliniker har således ett flertal maskiner igång samtidigt på ett tidsförskjutet rullande schema. Klienten kan efter avslutad behandling själv resa sig och klä på sig.

I Europa finns inga krav eller restriktioner på handhavandet av maskinen, vilket ger kliniken större möjligheter att bemanna maskinen. Dock ser vi att de som hanterar mätningen är noggranna och har god hand med människor. Maskinen hanteras med en av/på funktion, och när den lyser fungerar den.

Här följer vi rådande regler; vi behandlar inte gravida och barn.

Om din klient har en pågående cellgiftsbehandling rekommenderar vi att rådgöra med läkare då stimulering av cellulär energi blir en kontraindikation på immunsänkande medicin. Det är inget hinder för behandling, men rådfråga läkare för justering av dos eller avvakta till avslutad medicinering.

Ja det kan du. Du kan stimulera lymfsystemet efter varje behandling med taktil beröring eller med vår  EVRL laser, som även kan behandla andra områden såsom akne m.m.

Ja och nej. Ja om man använder termo laser, det vill säga laser med värme och nej om man använder kall laser. Med det sagt har vi bara maskiner med kall laser som inte kan  skada vävnad runt omkring svampen.

Den teoretiska livslängden på dioderna är 12 000 timmar. I behandlingstid är det dubbelt så länge som du hyr maskinen.

Nej, inget slits på maskinen. Du behöver däremot köpa credits, polletter, för att kunna behandla patienter.

Maskinen har två års garanti enligt EU. Vid garantifall skickas maskinen till USA för reparation. Vi som distributör står för hela kalaset så länge det är ett garantifall och inte en försäkringsfråga på grund av exempelvis skada.

Ja, om du har tecknat serviceavtal med oss. Vi garanterar dig drift och lånar därför ut en maskin så att du inte förlorar intäkter.

GRATTIS! Du tog dig ända hit! Vad händer nu?

PDF bibliotek