Genombrott i postkirurgisk smärtbehandling

Gårdagens presentation av det 19de Erchonia FDA 510(k) gäller behandling av post kirurgisk smärta och är baserat på tidigare 510(k) evidens från 2004 och 2008 tillsammans med randomiserade kliniska studier på kranskärlskirurgi, ischemisk kranskärlskirurgi, skenbensfrakturer, kejsarsnitt, endodonti och tonsillectomy. 

Detta är ett revolutionerande FDA godkännande då det erbjuder en drog fri och säker behandlingsmetod för postkirurgisk smärta. Baserad på kliniska data i studierna påvisar de som fått Erchonia behandling ca. 50% lägre smärta än placebo gruppen, samt konsumerade signifikant lägre andel narkotiska preparat. Effekten av behandlingen var reducerad omedelbart efter det kirurgiska ingreppen och bibehållen upp till 1 månad efter ingreppen. 

Som placebo användes LED (light emitting diodes)

Det är uppskattningsvis 234 millioner stora kirurgiska ingrepp utförda varje år på global skala. Den globala Postkirurgiska smärtmanagement marknaden var 2018 värderad till 30 Billioner Euro, och beräknas nå 45 Billioner år 2026. Opioid krisen eskalerar och sjukhus och läkare söker ständigt alternativ för att hjälpa patienterna genom sjukhusvistelserna och därefter. 

Medicinsk laser, lovande resultat i forskning

Laserteknik kan vara verktyget för framtidens behandlingar: “Gott om positiva forskningsresultat”

Att använda sig av laserbehandlingar för att behandla inflammationer och andra åkommor blir ett allt mer populärt alternativ runt om i världen. I Sverige är kunskapen om ämnet ännu relativt lågt – något som Arch of Scandinavia har som vision att ändra på.

– Vi arbetar för att få in en kliniskt validerad teknologi i vården. Laser kommer med många vinningar på flera olika plan, berättar Christian Franzetti, vd på Arch of Scandinavia.

Vi befinner oss i en tid där mycket pratas om framtidens teknik och utveckling av banbrytande behandlingar. Samtidigt existerar revolutionerande metoder redan i dag, och den amerikanska trenden ”bio-hacking” har börjat få fäste även i Sverige, inte minst med Hotell Tylösands satsning på “Bio-hacking Spa”, där Arch of Scandinavia levererat maskiner och utbildning. 

– Genom laser stimuleras celler i kroppen för att aktivera önskade processer och användningsområdena är många, förklarar Christian Franzetti, vd på Arch of Scandinavia.

Grön laser tömmer fettceller

Med hjälp av beprövad vetenskap och kliniska tester har ny teknik utformats för att stimulera

kroppen till att fungera så bra som möjligt. Tekniken kan appliceras inom mycket annat som tidigare varit svårbehandlat, enligt Christian Franzetti, så som hjärnskakningar, trauman och olika smärttillstånd.

– Fettsugning som vi känner den innebär väldigt mycket arbete, biverkningar och eventuella komplikationer. Ta då grön laser som exempel; den tömmer fettceller. Efter sex behandlingar motsvarar det volymen av ett fettkirurgiskt ingrepp på 3 liter, vilket påvisats i kliniska studier.. Dessutom bibehåller fettcellen dess funktion, produktionen av cirka 600 proteinhormoner, vilket är en viktig beståndsdel i det endokrina systemet, den skall man vara rädd om.

Ett potentiellt verktyg mot autism

Det finns gott om positiva forskningsresultat för att se laser som framtidens behandlingsmetod,

– Jag kan ofta undra varför man väljer att helt se förbi elektromagnetisk puls som en implementerad del i vården, när bioelektrisk spänning är en av de mest fundamentala delarna i vår cellulära funktion. Vi är de i världen med mest klinisk evidens för denna teknologi.

Nyligen publicerades studier kring laserteknik i det synliga spektrumet av ljus, 635nm, för att lindra svår autism hos barn. I studier har upp till 80 procents reduktion av samtliga spektrum i ABC skalan, som är den standardiserade mätskalan inom Autism spektrat, uppmätts efter åtta behandlingar över fyra veckor, fem minuter per behandling.2

Mage Tarm

– Genom laser kan vi bland annat stärka kommunikationen mellan mage, tarm och hjärna. Detta genom aktivering av vagusnerven och ökad energi av samtliga loober i hjärnan. Att mage tarm har en tydlig koppling till många av våra förekommande hälsoproblem är idag ett accepterat faktum, och genom ökad kommunikation i Vagus nerven kan flertalet av dessa lindras.

Det finns dessutom ett stort antal av andra typer av laser med andra fokusområden. Christian Franzetti berättar att blå laser effektivt kan ta kål på allt från nagelsvamp till olika typer av virus. Det finns studier publicerade som påvisar att det kan motverka Covid-19.

– Det vi ser genomgående idag är att det kommer kunder till klinikerna där det handlar om att optimera, blir piggare, få bättre sömn, och förbättra orken, Detta kan man mäta relativt enkelt med blodprov, där syresättning, IL6, oxidativ stress med mera påvisas. En sån studie publicerades förra året i Sports World Magazine,3.

– Vi kommer fortsätta behandla så många människor som möjligt på våra Human Recharge kliniker. Fortsätta skapa lyckade exempel, så det till slut blir en rörelse om det så handlar om sårläkning, utbrändhet eller ökad prestation. Evidensen är på plats sedan många år tillbaka, det handlar idag mer om att få etablissemanget att förstå, säger han och avslutar:

– Man hittar Clinic Human Recharge på Linnégatan 7 i Stockholm, med fullt utrustad klinik.

Biohacking, en ny trend inom Destination Hotell

Som första Destinations Hotell i Sverige har Hotell Tylösand utvecklat SPA verksamheten att innefatta “Biohacking”, trenden som utvecklats från DIY Bio till det som idag är Biohacking, att med olika metoder optimera den cellulära hälsan, öka performance och därigenom uppnå bättre hälsa och utförande av exempelvis idrottslig eller mental prestation. Är detta framtiden?

Vi är övertygade om att detta är framtiden!

Som leverantörer av Erchonias teknologi, de lasrar som via elektromagnetisk energitransfer är en av hörnpelarna i satsningen på Hotell Tylösand, är vi givetvis färgade av vår verksamhet, men samtidigt har vi friheten att välja den teknologi som vi testat ut och som fungerar in i vårat koncept runt Applicerad neurologi.

De senaste 10 årens forskning på områden så som mitokondriell energi påvisar med all tydlighet att just elektromagnetisk energi är en nyckel inom områden såsom smärta, mental performance, fysiskt utförande och välmående, till och med fett reduktion är beroende av detta då kroppens naturliga processer drivs av bioelektrisk spänning. Här finns runt 7000 rapporter på PubMed att fördjupa sig i, och Erchonia har specifikt dessutom 18st sk. FDA 510K som är kliniska evidens av “Golden Standards”.

Idrotts-lag har redan hittat till Tylösand, vi har sett bla. Halmstad BK, Ängelholms FF, och där kan man förvänta sig snabbare läkning av skador, förebyggande av skador men även ökad prestation. Artikel i Sports World Magazine angående prestationsökning på fotbollsspelare, en dubbel blind placebo studie.

Då tänker du säkert, vad har detta med mig att göra, som inte är topp presterande idrottare? 

Givetvis allt… Prestations ökningen innebär en ökad funktion på ditt immunförsvar, ökad syresättning, minskad oxidativ stress och en minskning på flera markörer som indikerar tex. inflammation. Du blir starkare och mår bättre helt enkelt. Detta är Biohacking, Neurohacking, Brainhacking, eller som vi kallar det Human Recharge, och detta är framtiden. 

Vi är mycket glada att blivit utvalda att få leverera vår teknologi och vårt kunnande till Hotell Tylösand, och där vi är otroligt stolta över hur deras fantastiska personal tagit till sig kunskapen runt detta och utvecklats till en del av vår familj inom Human Recharge.

Prestations ökning, en studie på fotbollspelare

Under hård träning på löpband mäts effekten av 635 nm lågenergi laser på underbenen mätas. Metoden som används är randomiserad, dubbel blindad och placebo kontrollerad. 

Innan utförd arbetstest och 5 min efter utförd aktivitet tas blodvärden. 

Resultatet visar på:

Signifikant ökning av syreupptagning och uthållighet.

Signifikant minskning av Kreatinkinase samt Laktatdehydrogenas, markörer vid muskel skador.

Signifikant minskning av Interleukin 6, en inflammatorisk markör, jämfört med de som fick placebo behandling. Höga nivåer av IL-6 kan leda till muskel och led skador.

Det visade även på markanta minskningar av post-tränings markörer för oxidativ stress. Oxidativ stress är en underliggande orsak till skada på vävnad och utmattning. Genom att minska oxidativ stress förebyggs skador och utmattning. 

I denna studie har två behandlingar på underbenen gjorts med Erchonia XLR8 laser, en frekvensspecifik mågenergi laser i våglängd 635 nm. Önskar man mer info eller offert på maskin kontakta Arch of Scandinavia, eller gå in på www.humanrecharge.com

“Mental Health & Wellness” Webinar

In this webinar, we welcome questions in relation to ‘Mental Health & Wellness’. Let us share the experiences from the expert panel talking about combining non-thermal low-level laser in with your current treatment program, with a special mention to the following:

Brain Inflammation ~ Brain Barrier Systems Neurodegeneration Neurochemistry Musculoskeletal Health Brain/concussion Immune Support Discover how non-thermal low-level lasers can help normal adaptive physiology and how to integrate low-level laser technology (3LT®) into your neurological practice. 

Anti-bakteriella och anti-patogena egenskaper med violet laser

På Onsdag kl. 20 håller Dr Trevor Berry ett Webinar om Erchonias EVRL laser. EVRL har dubbla våglängder, 405 nm (violett) och 635nm (rött) ljus, och har kliniska evidens på bakteriell bekämpning och olika patogener. Dr Trevor Berry driver Azchirooneuro i Arizona och är en av USAs framstående kiropraktorer inom den neurologiska sidan.

Är du doktor och intresserad av den kliniska sidan av vad non-thermal low-level laser kan göra inom bekämpningen av MRSA, multiresistenta bakterier, patogener, eller är smärta ditt område och vill veta mer om varför Erchonias EVRL har 76% bättre resultat än placebo gruppen i FDA 510k studierna, anmäl dig till WEBINARET imorgon kväll.

Anmälan här

Vem är Dr Trevor Berry

Back to basics, WEBINAR med Dr Robert Sullivan

Imorgon ONSDAG klockan 14 håller Dr Robert Sullivan ett introducerande Webinar om Erchonias laser teknologi. Lär dig om skillnaden mellan LASER som fungerar inom vården, varför Erchonia tills dags dato har 17st FDA 510k, och hur du kan implementera och ta nytta av forskningen bakom världens ledande tillverkare av non-thermal low-level laser.

ANMÄL DIG HÄR

För offert eller frågor runt implementation, finansiering mm. klicka här

Back to basics, WEBINAR med Dr Robert Sullivan

Imorgon ONSDAG klockan 14 håller Dr Robert Sullivan ett introducerande Webinar om Erchonias laser teknologi. Lär dig om skillnaden mellan LASER som fungerar inom vården, varför Erchonia tills dags dato har 17st FDA 510k, och hur du kan implementera och ta nytta av forskningen bakom världens ledande tillverkare av non-thermal low-level laser.

ANMÄL DIG HÄR

För offert eller frågor runt implementation, finansiering mm. klicka här

NSAIDS eller Lågenergi laser mot kronisk smärta

Det finns indikationer på att NSAIDS, vanliga anti-inflammatoriska läkemedel har en negativ påverkan på bla. immunförsvaret, uppges från bla. den franska hälsoministern Olivier Véran. Men finns det alternativ?

Erchonias FX635 med “market clearence” för neuromuskulär smärta har visat sig väldigt effektiv även ur ett långsiktigt perspektiv på kronisk ländryggsmärta.

Att västvärlden har ett problem med överanvändning av NSAIDS och OPIOIDER är välkänt, bara i USA dog 42000 människor i opioid-överdoser 2016. Erchonia satte denna problemställning som target, att ta fram en teknologisk lösning inom 635nm lågenergi laser som skall kunna fullgott ersätta medicinering vid kronisk smärta. Efter dubbel blindade, placebo kontrollerade, randomiserade, multi-site studier godkände FDA Erchonias “FX635” laser för “over all neuromuscular pain”, villket är första gången en lågenergi laser får ett generellt godkännande, detta pga historiken med 17 FDA 510k och högsta klassningen på genomförd forskning. 

Nu har det publicerats en uppföljning på de studier som ligger till grund för FDA 510k, 12 månader senare, och resultatet är mycket intressant. Studien publicerades i 

“Journal of Pain & Relief” Berry et al., J Pain Relief 2019, 9:1, klicka här för att komma till studien.

Senaste nytt

Medicinsk laser, lovande resultat i forskning

Gott om positiva forskningsresultat med Erchonias laser, inte minst 18 FDA 510k. Detta har lett till att bla. Hotell Tylösand utvecklat sin modell med vår teknologi till Sveriges absolut mest hightech SPA upplevelse. I Stockholm hittar man vår Clinic Humanrecharge på Linnegatan 7, Östermalm.

Read More »

Biohacking, en ny trend inom Destination Hotell

Som första Destinations Hotell i Sverige har Hotell Tylösand utvecklat sin SPA verksamheten att innefatta “Biohacking”, trenden som utvecklats från DIY Bio till det som idag är Biohacking, att med olika metoder optimera den cellulära hälsan, öka performance och därigenom uppnå bättre hälsa och utförande av exempelvis idrottslig eller mental prestation.

Read More »

Prestations ökning, en studie på fotbollspelare

22 elit-fotbollspelare i Brasilien genomgick en kontrollerad, blindad, placebo studie i syfte att klargöra effekten av laser behandling på idrottslig prestation. Ålder var 22-35 år och samtliga var män. Underbenen behandlades, då studien även var randomiserad visste inte idrottaren om det var sham eller riktig laser.

Read More »

“Mental Health & Wellness” Webinar

“Mental Health & Wellness” Webinar, Dr T Berry, Dr J. Cooke, Dr K Gair, Dr R Silverman & Mr R Sullivan. “Runda-bord” samtal med möjlighet att ställa frågor. Jobbar du med människor, vård, terapeutiskt, så ta chansen att träffa några av de främsta inom området. Språket är Engelska.

Read More »

Anti-bakteriella och anti-patogena egenskaper med violet laser

På Onsdag kl. 20 håller Dr Trevor Berry ett Webinar om Erchonias EVRL laser. EVRL har dubbla våglängder, 405 nm (violett) och 635nm (rött) ljus, och har kliniska evidens på bakteriell bekämpning och olika patogener. Dr Trevor Berry driver Azchirooneuro i Arizona och är en av USAs framstående kiropraktorer inom den neurologiska sidan.

Read More »

Back to basics, WEBINAR med Dr Robert Sullivan

Imorgon ONSDAG klockan 14 håller Dr Robert Sullivan ett introducerande Webinar om Erchonias laser teknologi. Lär dig om skillnaden mellan LASER som fungerar inom vården, varför Erchonia tills dags dato har 17st FDA 510k, och hur du kan implementera och ta nytta av forskningen bakom världens ledande tillverkare av non-thermal low-level laser.

Read More »

Back to basics, WEBINAR med Dr Robert Sullivan

Imorgon ONSDAG klockan 14 håller Dr Robert Sullivan ett introducerande Webinar om Erchonias laser teknologi. Lär dig om skillnaden mellan LASER som fungerar inom vården, varför Erchonia tills dags dato har 17st FDA 510k, och hur du kan implementera och ta nytta av forskningen bakom världens ledande tillverkare av non-thermal low-level laser.

Read More »

NSAIDS eller Lågenergi laser mot kronisk smärta

Det finns indikationer på att NSAIDS, vanliga anti-inflammatoriska läkemedel har en negativ påverkan på bla. immunförsvaret, uppges från bla. den franska hälsoministern Olivier Véran. Men finns det alternativ?
Erchonias FX635 med “market clearence” för neuromuskulär smärta har visat sig väldigt effektiv även ur ett långsiktigt perspektiv på kronisk ländryggsmärta.

Read More »

In Vivo modell för evaluering av penetration vid laser behandling

Ofta får vi frågan om penetrationsdjup mellan klass4, 3B och 2… Kliniska studier visar på en kaskad effekt i cellerna vid behandling med 405nm – 635nm fotobiokemisk laser (synliga spektrumet av ljus). Orsaken till detta är den eV som fotonpartiklarna bär inom detta spektrum, vilket startar elektrontransportkedjan vilket leder till ökad ATP. Less is more är en bra tanke att ha med sig.

Read More »