2019, året då alternativ till kirurgi vid övervikt implementerades i vården

Efter att under flera år ha behandlat övervikt med kirurgiska ingrepp, blev den icke invasiva behandlingsmetoden "Verju" från Erchonia det nya ljuset på stjärnhimlen. Från att ha varit en behandling som mestadels hittats på beauty salonger, valde flera överviktskliniker att sätta sig in i all forskning sedan 10 år, som ligger bakom metoden.

Efter att under flera år ha behandlat övervikt med kirurgiska ingrepp, blev den icke invasiva behandlingsmetoden “Verju” från Erchonia det nya ljuset inom övervikt och diabetes. Från att ha varit en behandling som mestadels hittats på beauty salonger, valde flera överviktskliniker att sätta sig in i all forskning sedan 10 år, som ligger bakom metoden, och sedemera implementera den. Sedan Max Plack och Einstein, har mänskligheten vetat att ljus har en påverkan på cellerna, och att det är inom det synliga spektrumet man finner funktioner. Verju är en låg energi laser som jobbar i mitten av det synliga spektrumet, och som har ett flertal dubbel blinda, placebo kontrollerade studier bakom sig, och där inte bara fettcellerna i kroppen tömmer sig på triglycerin, utan där det även finns kliniskt bevisad effekt på diabetes 2 och LDL/HDL kvoter. Det vi ser idag är en behandling som på ett halvår har liknande resultat som kirurgiskt ingrepp, och helt utan biverkningar, där dessutom fettcellerna bibehåller sin funktion i det endokrina systemet. Visste du att fettceller som är “smala” producerar en betydande större andel protein hormoner, ca. 600 st, än “fyllda” fettceller, och att fettcellerna är mycket viktiga för din totala hälsa.

Detta är en påhittad text, vi finns fortfarande på beauty kliniker i Sverige, Akademikliniken, Mybeautyclinic, Formedico och Vardagsstark, men vi fortsätter att jobba för att få in denna icke invasiva metod som ett alternativ till dagens kirurgiska ingrepp, som ett hälsosammare alternativ.