2019, året då vården handlade om människan

Året var 2019, efter att varit ett halvt kaos där inställningen varit akut vård, kommer äntligen vården och politiken ikapp verkligheten. Det var året då forskningen inom NPF, inom smärta, inom autoimmuna sjukdomar, inom diabetes och övervikt, implementerades och då sjukhusadministrationen valde att ändra på processen och söka moderna lösningar. Året då sjuktalen och kostnaderna minskade

Året var 2019, efter att varit ett halvt kaos där inställningen inom vårdapparaten varit akut vård, kommer äntligen offentligheten och politiken ikapp verkligheten. Där förståelsen för att ca. 80% av vårdsökande sökte för kroniska och autoimmuna åkommor sakta blev verklighet. Det var året då forskningen inom NPF, inom smärta, inom välfärdsrelaterade sjukdomar, inom diabetes och övervikt, implementerades och då sjukhusadministrationen valde att ändra på processen och söka moderna lösningar. Året då sjuktalen och kostnaderna minskade. Vi fick se när kosten blev en viktig del i behandlingsmetodik, hur LLLT (med 15 FDA, kliniska dubbel blinda studier i 20-tal) implementerades för behandling av depression/utbrändhet, hur smärta flyttades från att vara något lokalt till att bli något man hanterar utifrån ett hjärn/nervsystems perspektiv. 

2019 var året då kommunernas och de privata företagens sjuktal minskade för första gången på många år. 

Vi önskar Alla Våra Kunder, i Skandinavien, Europa, Världen ett Gott Nytt År. Erchonia finns i 51 länder idag, i vissa länder är vi standard inom vårdsektorn, i andra är det långt kvar. I Sverige har vi samarbeten med flera stora sjukhus och kommuner. Vad kan vi hjälpa dig med? 

Ett Gott Nytt År