AMWC 2018, världens största Anti-Aging Congress.

Torsdag 5e april till lördag 7de april var Arch of Scandinavia AB i Monaco på den årliga AMWC mässan. Erchonias Europeiska distributionsnätverk, med några undantag, var på plats.

Torsdag 5e april till lördag 7de april var Arch of Scandinavia AB i Monaco på den årliga AMWC mässan. Vi hade som vanligt en relativt stor monter, i år på D1, och med två st. Verju låg-energi lasrar som dragplåster. Dr Michael Gold höll keynote speak för Erchonia från scen, och vi kan konstatera att skillnaden från förra året är enorm, när det gäller intresset från doktorer och kliniker, enormt positivt gensvar på vår teknologi. 

Verjun är idag den enda FDA godkända lågenergi lasern på marknaden, med kliniska bevis för icke invasiv fett-reduktion och obesitas behandling. Resultaten är anmärkningsvärda, dessutom i en jämförelse mot andra teknologier såsom coolsculpting mfl. I tillägg  är den resurssnål för kliniken dessutom smärt och beröringsfri för kunden. Vi har sedan tidigare gjort level 1 studier mm. på bla. blodvärden, och har konstaterat, med säkerhet, att vid behandling i Verjun förbättras LDL/HDL kvoten markant. (ökat bra kolesterol, minskat dåligt kolesterol). Utökade studier har gjorts över en 18 månaders period på en stor population, och resultaten sätts ihop just nu, vi återkommer när publiceringen är gjord. Det vi kan konstatera är att läkare generellt har fått upp ögonen, forskning har gjort stora framsteg, och att vi sitter i förarsätet genom Erchonias långa närvaro inom just forskning och utveckling på biokemisk laser, foton-energi i cellerna. Det kommer att bli en mycket spännande vår och sommar… Stay tuned