Elektromagnetisk impuls som preoperativ behandling i djurvård

Träffa Dr Vet Janet Gordon Palm i ett inspelat webinar om "Superior Surgical Outcomes with Perioperative Applications of Non-Thermal Laser" Jobbar du som veterinär och är intresserad i den hollistiska forskningen runt veterinär medicin är detta mycket relevant.

Vi distribuerar Erchonia för den Skandinaviska marknaden sedan ett antal år sedan. Jobbar inom djurvård finns det möjlighet att testa Erchonia produkter genom Arch of Scandinavia. Maila intresse och din yrkesroll till info@aosc.se

Webinaret hittar du på 

https://vimeo.com/437222191

Password är:Gordon_070920