Erchonia donerar två hightech lasrar till Kent State Podiatry College

Med banbrytande forskning inom området samt flertal FDA (510k) och dubbel blinda placebo kontrollerade studier är Erchonia globalt ledande inom denna forskningsgren. Fokus inom podiatrin är på Onychomycosis samt inflammationsdämpning. Andra områden där teknologin är mycket effektiv är inom sårläkning samt mikrocirkulation, där studier påvisar ca 75% ökad mikrocirkulation via bloddoppler.

Podiatrik studenterna kommer att använda Erchonia FX 635 och Lunula Laser i sitt kliniska arbete. Detta är den tredje podiatrik institutionen i USA med denna uppsättning utrustning. De andra är New York Podiatric College samt Dr William M. Scholl College of Podiatric Medicine i Chicago.

“We are honored to help give these students hands-on experience with our latest FDA cleared technologies,” says Steve Shanks, president of Erchonia Corporation. “With many people suffering from heel pain or toenail fungus, it’s important for our future doctors to understand what treatment options are out there and how Erchonia is making a difference.”

Med banbrytande forskning inom området samt flertal FDA (510k) och dubbel blinda placebo kontrollerade studier är Erchonia globalt ledande inom denna forskningsgren. Fokus inom podiatrin är på Onychomycosis samt inflammationsdämpning. Andra områden där teknologin är mycket effektiv är inom sårläkning samt mikrocirkulation, där studier påvisar ca 75% ökad mikrocirkulation via bloddoppler. 

För mer information kontakta oss på info@aosc.se eller ring på 087733399. 

Vi kommer till er och presenterar forskning, evidens och implementation i verksamheten.