Falu lasarett bjuder in Arch Academy till föreläsning om neurobaserad smärtrehabilitering

I tisdags föreläste Sanna Holmgren från Arch Academy om de senaste rönen inom neurobaserad träning inom smärtrehab. för klinikcheferna på Falu lasarett. Metodiken är baserad på den senaste forskningen på hjärnan och nervsystemet och hur man med hjälp av specifik träning förändrar hur signaleringen från specifika smärtupplevelser förändras.

Vardagsstark i Falun, som fungerar som labb klinik för Arch of Scandinavia och dess utvecklingsenhet Arch Academy, praktiserar en neurobaserad metodik för smärtrehab och ökad performance. Vi har under 2017 behandlat ett hundratal klienter för olika smärttillstånd på kliniken i Falun, och resultaten är mycket positiva, även för kroniska tillstånd. Som ett tekniskt stöd i behandling används bla. photobiomodulation. För mer information kontakta Sanna Holmgren på 023-125125, alternativt sanna@archacademy.se