Genombrott i postkirurgisk smärtbehandling

Postkirurgisk smärta lindras utan narkotiska preparat på ett effektivt sätt enligt senaste FDA 510(k)

Gårdagens presentation av det 19de Erchonia FDA 510(k) gäller behandling av post kirurgisk smärta och är baserat på tidigare 510(k) evidens från 2004 och 2008 tillsammans med randomiserade kliniska studier på kranskärlskirurgi, ischemisk kranskärlskirurgi, skenbensfrakturer, kejsarsnitt, endodonti och tonsillectomy. 

Detta är ett revolutionerande FDA godkännande då det erbjuder en drog fri och säker behandlingsmetod för postkirurgisk smärta. Baserad på kliniska data i studierna påvisar de som fått Erchonia behandling ca. 50% lägre smärta än placebo gruppen, samt konsumerade signifikant lägre andel narkotiska preparat. Effekten av behandlingen var reducerad omedelbart efter det kirurgiska ingreppen och bibehållen upp till 1 månad efter ingreppen. 

Som placebo användes LED (light emitting diodes)

Det är uppskattningsvis 234 millioner stora kirurgiska ingrepp utförda varje år på global skala. Den globala Postkirurgiska smärtmanagement marknaden var 2018 värderad till 30 Billioner Euro, och beräknas nå 45 Billioner år 2026. Opioid krisen eskalerar och sjukhus och läkare söker ständigt alternativ för att hjälpa patienterna genom sjukhusvistelserna och därefter.