Höstens utbildningar har startat

Höstens utbildningar på Arch Academy har dragit igång i Falun. Utbildningen fokuserar på Neurologi, anatomi och smärta. Analyser, tester neurobaserade övningar och beteendeförändringar är delar av "Monday Morning Protocol", som är namnet på utbildningen.

“Allt du någonsin känt eller gjort i ditt liv har berott på hjärnaktivitet. På den mest grundläggande nivån berstämmer de invecklade processerna och mönstren i din hjärna både vem du har varit och, viktigare, vem du kommer att bli. All mänsklig förändring representerar förändringar i individens nervsystem. Allt vi är drivs av hjärnan.” Citat från Dr Eric Cobb, Z-Health.

Vi kombinerar Applied Neurology, Cellular Activation, Body Architecture och Body Insight.

Resultaten vi ser, både via kliniska studier, likväl som empiriska resultat, är lovande. Vår primära utmaning är uppskalning, och som ett led i detta, utbildar vi våra terapeuter enligt vårt protokoll. 

Vi är mycket glada för den goda uppslutningen, från flera olika yrkesgrupper inom vården, komplementär medicin och träning. För mer information gå in på denna länk, Arch method. Där du även hittar info om framtida utbildningar.