Lunula laser och ischemiska sår

Sedan Lunula systemet lanserades i Sverige för 4 år sedan, har antalet kliniker växt till ett 40-tal. Nagelsvamp eller Onychomycosis har varit fokus behandling då kliniska evidens med FDA 510k finns i botten. Det finns även forskning och evidens runt sårläkning, och det publicerade antal rapporter på pubmed gällande både 635 nm samt 405 nm ger gällande att detta är en lösning på många svårläkta sår givet studier på ökad mikrocirkulation på diabetes fötter samt den forskning på 405 nm och dess antibakteriella egenskaper i form av ökad ROS (Reactive Oxygen Species) med ca. 30%.

Elin Langeng driver Fotspecialisten.no i Trondheim och har jobbat med Lunula laser i sin verksamhet. Hon konstaterar att Lunula behandlingen öppnar upp funktioner i cellerna vilket ger förutsättning för läkning av mycket svåra sår, oavsett patient. 

Bilderna ovan är en patient till Elin en dam f 1932. Diabetes med  Neuropati och ischemia. Ingen palp puls. Kan inte opereras pga förträngningar för långt ner på benen. Har fått besked om att leve med detta såret. Store smärtor på grund av neuropati. Lunula 4-5 min var vecka i 4 veckor: såret är helt läkt och klienten är smärtfri.

Detta är resultat vi ser på samtliga klienter. Vi uppmanar Diabetes vården att snarast se på denna teknologi för att kunna häva svårläkta sår, minska antalet amputationer, samt verka för en minskad användning av antibiotika.

Behandla välfärdsrelaterade diagnoser med fotobiokemisk laser

En överväldigande majoritet av de som söker vård i Sverige idag gör det på grund av välfärdsrelaterade sjukdomar. Samtidigt har vi en vård som inte är anpassad för att hantera välfärdsrelaterade problem i form av utbrändhet depression och andra diagnoser. Det vill Arch of Scandinavia råda bot på.

Arch of Scandinavia AB är ett ungt företag med en stor vision – att hjälpa människor att vara arbetsföra och kunna leva ett fullgott liv. Medarbetarna kommer från en mängd olika områden och har väldigt olika kompetenser, men något de alla delar är att de har ett unikt perspektiv på hur framtidens vård skulle kunna se ut.

– Välfärdsrelaterade diagnoser är ett enormt problem idag, men det finns i många fall väldigt få alternativ för att behandla eller bota dem. Därför började vi som utomstående scanna marknaden för att hitta teknologier, metoder och produkter som är vetenskapligt validerade och klarar att stå på egna ben, säger Christian Franzetti, vd för Arch of Scandinavia.

Noggranna kliniska tester

De verktyg som företaget hittar utvärderas sedan grundligt innan de testas empiriskt på kliniker för att säkerställa att de tryggt kan användas i vården. Därefter bygger Arch of Scandinavia upp kliniker runt dessa verktyg för att hjälpa sina klienter tillbaka till livet.
– Vi har det världsledande amerikanska företaget Erchonia i ryggen och vårt främsta verktyg är deras FDA-godkända lågenergilaser, vars fotonenergi kan justeras till att vara effektiva mot en mängd olika problem. Redan idag är Erchonia väletablerade inom bla. medicinsk fotvård, kiropraktik och fysios i Sverige, och behandlar allt från sår, cirkulationsproblematik och nagelsvamp till olika diagnoser och smärta.

Erchonias röda laser med våglängd 635 nm användes redan i början av 2000-talet inom fettkirurgi i USA. När lasern applicerades innan själva fettsugningen upptäckte läkarna snart att fettet blev lättlösligt och klumpfritt, vilket resulterade i att större volymer kunde extraheras och rehabiliteringstiden blev kortare.
– Detta föranledde en hel del forskning kring varför den här effekten uppstod. Det forskarna hittade var att lasern aktiverade en process som kallas för lipolys, den ämnesomsättningsprocess som bryter ned lipider och frisätter fria fettsyror, kroppens viktigaste oxidativa bränsle.

Samma effekt utan operation

Att använda Erchonias laser gav alltså samma effekt utan att behöva operera, vilket var en stor upptäckt. Sedan dess har forskningen inom området fortsatt och effekten har bevisats om och om igen i en stor mängd olika studier med hundratals deltagare. Dessa studier har också granskat vad som händer med fettet, hur blodfetterna reagerar, om insulinresistensen påverkas och mycket mer.
– Alla resultat blev positiva och inte nog med det – till skillnad från vid operation lämnar lasern hälsosamma fettceller efter sig, vilket är oerhört viktigt, då fettcellerna är en stor del av det endokrina systemet. Får man friska celler ökas den metaboliska omsättningen och hela kroppen för en ökad produktion av de mycket viktiga proteinhormoner som fettcellerna producerar, berättar Christian.

Dubbelblindad studie, 140 personer. Med Verjulaser och mild ketogenic diet, efter 10v visar endast en person fortfarande diabetes 2-markörer. Med endast diet var det endast 6 personer som INTE hade diabetesmarkörer. Efter 18 månaders uppföljning, är det 4 st i den aktiva gruppen som har diabetesmarkörer, medan det är 64 st i kontrollgruppen. 2 st i kontrollgruppen har avlidit.

Permanenta effekter

Idag finns ett antal kliniker i framförallt Stockholm och Oslo som har fört lasern till Norden och resultaten är över förväntan. På senare år har Erchonia även utvecklat en grön laser som är riktad mot sjukvården, på 532 nanometer. Dessa biokemiska lasrar har flera FDA 510K, med fas III kliniska studier för icke-invasiv behandling av fetma och på celluliter, alltså den högsta klassificering som medicinska produkter kan ha.
– Detta är ett fullgott alternativ till fettkirurgi och gastric bypass, med inga som helst biverkningar. Lasern används både till kosmetiska och medicinska sammanhang och uppföljningsstudier 12 månader efter behandlingstillfällena visar på bibehållen effekt. De klassas alltså som en permanent behandlingsmetod.

Behandlar NPF-diagnoser

Arch of Scandinavia är via sitt samarbete med Erchonia i nuläget världsledande på forskning inom området biokemisk laser. Nästa stora genombrott sker just nu inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, såsom och autism och demenssjukdomar.
– I framtiden tror jag att vi kommer att kunna se goda resultat både på Alzheimers, demens, utbrändhet, kronisk smärta och mycket mer, med behandlingar noggrant grundade i klinisk medicinsk forskning. Flera av dessa diagnoser behandlas redan idag på kliniker.

Trots att lasern har bevisad klinisk effekt har den svenska sjukvården ännu inte anammat tekniken. Christian uttrycker en viss frustration över att verktyget ännu räknas som en komplementär metod oaktat 17 FDA 510K, dubbelblindade, placebokontrollerade, randomiserade och multicentrerade studier av högsta klass.
– En klient med kronisk ländryggsmärta skulle kunna bli fri från smärta utan att överhuvudtaget behöva opioider som exempel. 

Det här är för bra för att ignoreras och vi fortsätter att kämpa för att komma in i den offentliga vården, avslutar han.


Sårläkning inom vården

Antibiotika resistensen är ett av de största hoten mot folkhälsan. Resistens är konstaterat som en följd av överanvändning av antibiotika. Ca 30% av befolkningen hämtar ut ett föreskrivet antibiotika recept per år i Stockholm, med variationer mellan landsting och kommuner. Finns det andra vägar att gå, kan vi minska föreskrivning av Antibiotika?

Vi anser att det finns det. Sedan 1996 har forskning i USA hos ledande inom fotobiokemisk icke-termisk laser, Erchonia Corporation, presenterat forsknings resultat inom en bred variation av områden, där man för varje dubbel blind, placebo kontrollerad, randomiserad, multicentrerad studie som publicerats, har bevisat den kliniska effektiviteten samt frånvaro av biverkningar. 

I bilderna ovan, en av våra klienter i Sverige, här hos Haga Hälsocenter i Karlstad. 

Medelålders man, övervikt, artros i höften samt nedsatt mikrocirkulation. Såret är 14 månader, omläggning på VC, flertalet antibiotika kurer. Det är exakt en vecka mellan de två bilderna och läkningsprocessen är påtaglig. Under denna veckan har klienten fått 3 st. behandlingar hos Haga Hälsocenter. 

Detta är inget särfall, utan snarare vad vi upplever som ett normalfall med svårläkta sår. Vi har även flertalet konstaterade MRSA sår inom Veterinärvården där Veterinärer med Erchonia EVL laser på kort tid vänt processen. 

Vi vill att vården i Sverige bjuder in till samtal då detta är en effektiv pusselbit för att minska antibiotika användningen och lidande. Vi kan även se en stor vinning inom Diabetes vården gällande både sår och neuropati. 

Vi finns i Stockholm på Nybrogatan 56, kontakt via info@aosc.se

Diabetes-dagen

Erchonia är djupt engagerade i forskningen runt Diabetes. Diabetes och Alzheimer är några av de diagnoser som bolaget lägger stora resurser på inom forskning, med en förväntad presentation av kliniska evidens under första halvan av 2020. Erchonia har idag 17 FDA 510k, vilket innefattar fas3 medicinsk klinisk forskning, den högsta evidens-höjden inom forskning.

Vi ser en epidemisk utbredning av Diabetes 2 och Alzheimer i både västvärlden och arabvärlden. Sannolikt beroende på vår livsstil. Alternativet idag är medicinering, och diagnosen leder till ökad risk för Alzheimer som exempel.

Inom nutritionsmedicin har man program för att bemöta detta, men problemställningen kvarstår, fler och fler blir diagnostiserade. Orsaken är att vi inte tar ansvar för vår hälsa på en individuell bas.

För ett år sedan publicerades en dubbel blind, placebo-kontrollerad studie på 180 personer med bla. diabetes 2 markörer. Dr Robert Sullivan, MD från Irland är ansvarig för studien. Där ser vi att om klienten med Diabetes 2 markörer behandlas i Verju/Zerona biokemisk icke termisk laser från Erchonia, en gång i veckan under 12 veckor, så balanseras blodfetter, samt insulinresistensen upphör. Kroppen återfår dess funktion. Uppföljande studier ett år senare visar på bibehållen funktion.

Vidare finns det idag kliniska studier på sår-läkning och även på ökning av mikrocirkulation. 75% ökning av mikrocirkulation på Diabetes fötter efter endast 4 behandlingar på 12 minuter st. är mycket bra siffror och direkt avgörande på sår-läkning när vi har med cirkulations-sjukdomar att göra. Vidare ökar ROS med ca. 30% vilket påverkar av-dödande av bakteriella infektioner mm.

Ytterligare dubbel-blindade, placebo-kontrollerade studier är gjorda på behandling av Neuropati på Diabetes patienter, även där med mycket positiva resultat.

Vi uppmanar vården att bjuda in till dialog. Vi uppmanar vården att sätta patienten i fokus. Vi har de medicinsk-kliniska studierna, fas tre, vi är medicin, och vi har bevisat det i 60 länder under mer än 20 år. 

Vi önskar även våra Svenska medicinska fotvårdsdelegater en fantastisk tid i Miami på FIP, internationella podiatri konferensen, vi har en ledande Podiatrist samt en av våra forskare på plats för att tala och förklara hur Diabetiker kan öka sin livskvalitet.  

Övervikt och kroniska sjukdomar

Vi har idag över 50% övervikt i Sverige, vi följer den västerländska trenden. Barn-fetma ligger på 3-5% och övervikt på ca 20-25%. Över hela populationen är övervikt idag över 50%. Samtliga experter inom området är överens om att dessa siffror är alarmerande. Vi ser en 300% ökning på mindre än 20 år.

De bakomliggande orsakerna är många.

Den enkla sanningen som gärna tas fram är att vi rör oss allt mindre. Det är en sanning i sig, men är det orsaken till övervikts-epidemin? 

Att inte röra sig har mindre påverkan på det metaboliska syndromet, däremot har stilla-sittandet vid skärmar, melatonin produktion, dålig hållning mm vilket påverkar mage/tarm och kopplingen till hjärnan negativt en stor effekt på den systemiska stressen vilket ger sympatiskt påslag i det autonoma nervsystemet, och leder till metaboliska problem. Vi ser även kopplingar mellan övervikt och depression, cancer, typ2 diabetes, ledproblem och många andra diagnoser. I USA har man idag klassat obesitas som en sjukdom. 

Vad vi har siktat in oss på?

Vi har en teknologi som är det mest lovande för behandling av övervikt, dessutom med högsta nivå av klinisk medicinsk forskning. 

Sedan början av 2000-talet har Erchonia varit globalt ledande inom forskning på biokemisk icke termisk laser. En av de stora genombrotten kom till av en slump när kirurger inom fettkirurgi använde Erchonia teknologi pre kirurgi, och man upptäckte att fettet som sögs ut var lättflytande och rent i jämförelse med tidigare. Ytterligare forskning startades runt fenomenet och det som idag är Zerona respektive Verju utveklades. Dessa laser riggar har idag FDA 510k för behandling av övervikt BMI över 30, icke invasive fett reduktion samt celluliter. 

Idag ser vi att allt fler kliniker och privata vårdinrättningar runt om i världen tar in denna teknologi, gärna i kombination med livsstils förändringar och olika hälsoprogram för att ytterligare hjälpa klienterna till en ny verklighet med ett hälsosamt liv.

Vidare har kliniska dubbel blinda studier påvisat klara förbättringar inom blodvärden (LDL/HDL) samt avhjälpt insulin resistens. Det är en ny typ av systemisk hjälp för att minska fett depåer utan att skada det endokrina systemet som tagits fram. I Norden idag finns denna teknik på kliniker i Stockholm såsom Akademikliniken, Mybeautyclinic med flera, i Oslo på Betts Beauty med flera, och ett par kliniker i Göteborg, Karlstad och Finland. 

Under Allt för Hälsa, Nordens största hälsomässa, finns Verju att testa i monter B07:30. 

Välkommen 

Tre av de vanligaste behandlingarna vid fetma

Idag har Sverige gått över 50% nivån gällande övervikt. Med övervikt kommer hjärt/kärl problem, kroniska sjukdomar, typ 2 diabetes och metaboliska diagnoser, cancer, ledproblem polycystisk ovarian syndrom, cirkulationsproblem, depression med flera. Övervikt är idag klassat som en sjukdom i USA, och är något som man även i Sverige bör ta på fullaste allvar.

Vad finns det för alternativ att tillgå? Vi kan vara helt säkra på en sak, OBESITY är inget man väljer, lika lite som Reumatism eller andra sjukdomar. Hade det hjälpt med “ät bättre/mindre” så hade vi idag inte haft denna epidemiska utveckling.

Vi ser fettsugning idag, liposuction, där kliniker gör reklam dagligen med lyckliga människor som genomgått kirurgi… Vad är då upplevelsen som gör patienterna lyckliga, låt oss lista några saker…

Smärta från veckor till månader

Svullnad, blåmärken, ömhet, och känselbortfall runt operationsområdet

Hängande hud

Missfärgning av huden

Ojämna ytor i huden över området

Skador av nerverna och huden

Om patienten går upp i vikt efter genomförd operation av höfter, ytter lår, mage, kommer det endokrina systemet se till att proportionellt mer fett kommer att lagras över bröst, ansikte, rygg och ben. Dessutom, standard volymen av fett som kan tas bort i en fettsugning är endast 2-3 liter. 

Så finns det andra behandlingar? 

En behandlingsform som lagt enorma summor på marknadsföring de senaste åren är frysning, eller Coolsculpting. Du hittar denna behandlingsform på de flesta kliniker som fokuserar på beauty. 

Vad är då CoolSculpting?

Det finns ett FDA Clearence på “Appearence of discrete fat loss”

Man fryser och dödar fettceller vilket är en smärtsam procedur, och det är vanligt med smärta från en behandling under 7-10 dagar efteråt. 

Du kan råka ut för känselbortfall, ömhet, svälla upp, stickningar, och givetvis smärta. 

Det tar månader innan du ser något resultat dessutom.

Resultatet är begränsat, dessutom lokalt vilket innebär att det är inte ovanligt att uppleva en assymetri efter utförd behandling. 

Kliniska studier visar på 3.2 mm minskning i omfång efter 12 veckor. 

Är du över BMI 30 är detta inte rekommenderat. (Läs gärna studien här https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5573959/)

Finns det andra alternativ?

Verju och Zerona från Erchonia lasers USA.

Som enda medicinska forskningsbolag inom området biokemisk laser, har Erchonia lanserat Verju (532nm grön laser) och Zerona (635nm röd laser) för icke invasive fett reduktion. 

Med FDA 510k (högsta medicinska klassningen) finns det FDA även för Obesitas, dvs BMI över 30.

532nm grön laser träffar Adipocyterna och skapar en temporär por som slöpper ut Triglycerinet och fettet till det extracellulära utrymmet, vilket får fettcellen att krympa. 

Fettet absorberas av det lymfatiska systemet, och transporteras bort av lymfan. 

Viss del bryts ned av makrophager, viss del används som bränsle i din kropp. 

Behandlingen är fri från biverkningar och känns inte, den är beröringsfri. Det man sett i dubbel blindade, placebo kontrollerade studier är även positiva påverkningar på blodvärden och även insulin resistens. Är detta framtidens medicin inom övervikts-behandling. Resultaten i de kliniska medicinska studierna pekar tydligt på det.

I Stockholm idag finns denna teknik hos Akademikliniken, Mybeautyclinic, Formedico och Arch Clinic. 

På “Allt för Hälsa” kommer Verju att finnas i monter B07:30

Tre av de vanligaste behandlingarna vid fetma

Idag har Sverige gått över 50% nivån gällande övervikt. Med övervikt kommer hjärt/kärl problem, kroniska sjukdomar, typ 2 diabetes och metaboliska diagnoser, cancer, ledproblem polycystisk ovarian syndrom, cirkulationsproblem, depression med flera. Övervikt är idag klassat som en sjukdom i USA, och är något som man även i Sverige bör ta på fullaste allvar.

Vad finns det för alternativ att tillgå? Vi kan vara helt säkra på en sak, OBESITY är inget man väljer, lika lite som Reumatism eller andra sjukdomar. Hade det hjälpt med “ät bättre/mindre” så hade vi idag inte haft denna epidemiska utveckling.

Vi ser fettsugning idag, liposuction, där kliniker gör reklam dagligen med lyckliga människor som genomgått kirurgi… Vad är då upplevelsen som gör patienterna lyckliga, låt oss lista några saker…

Smärta från veckor till månader

Svullnad, blåmärken, ömhet, och känselbortfall runt operationsområdet

Hängande hud

Missfärgning av huden

Ojämna ytor i huden över området

Skador av nerverna och huden

Om patienten går upp i vikt efter genomförd operation av höfter, ytter lår, mage, kommer det endokrina systemet se till att proportionellt mer fett kommer att lagras över bröst, ansikte, rygg och ben. Dessutom, standard volymen av fett som kan tas bort i en fettsugning är endast 2-3 liter. 

Så finns det andra behandlingar? 

En behandlingsform som lagt enorma summor på marknadsföring de senaste åren är frysning, eller Coolsculpting. Du hittar denna behandlingsform på de flesta kliniker som fokuserar på beauty. 

Vad är då CoolSculpting?

Det finns ett FDA Clearence på “Appearence of discrete fat loss”

Man fryser och dödar fettceller vilket är en smärtsam procedur, och det är vanligt med smärta från en behandling under 7-10 dagar efteråt. 

Du kan råka ut för känselbortfall, ömhet, svälla upp, stickningar, och givetvis smärta. 

Det tar månader innan du ser något resultat dessutom.

Resultatet är begränsat, dessutom lokalt vilket innebär att det är inte ovanligt att uppleva en assymetri efter utförd behandling. 

Kliniska studier visar på 3.2 mm minskning i omfång efter 12 veckor. 

Är du över BMI 30 är detta inte rekommenderat. (Läs gärna studien här https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5573959/)

Finns det andra alternativ?

Verju och Zerona från Erchonia lasers USA.

Som enda medicinska forskningsbolag inom området biokemisk laser, har Erchonia lanserat Verju (532nm grön laser) och Zerona (635nm röd laser) för icke invasive fett reduktion. 

Med FDA 510k (högsta medicinska klassningen) finns det FDA även för Obesitas, dvs BMI över 30.

532nm grön laser träffar Adipocyterna och skapar en temporär por som slöpper ut Triglycerinet och fettet till det extracellulära utrymmet, vilket får fettcellen att krympa. 

Fettet absorberas av det lymfatiska systemet, och transporteras bort av lymfan. 

Viss del bryts ned av makrophager, viss del används som bränsle i din kropp. 

Behandlingen är fri från biverkningar och känns inte, den är beröringsfri. Det man sett i dubbel blindade, placebo kontrollerade studier är även positiva påverkningar på blodvärden och även insulin resistens. Är detta framtidens medicin inom övervikts-behandling. Resultaten i de kliniska medicinska studierna pekar tydligt på det.

I Stockholm idag finns denna teknik hos Akademikliniken, Mybeautyclinic, Formedico och Arch Clinic. 

På “Allt för Hälsa” kommer Verju att finnas i monter B07:30

Bli av med din Nagelsvamp på Haga Hud och Fot

Med FDA godkännande, flertalet dubbel blindade placebo kontrollerade studier och en global utbredning har Erchonias Lunula laser för medicinsk fotvård och podiatri tagit positionen som den självklara metoden att välja för att effektivt bli av med sin nagel svamp. Men vad du kanske inte vet är att det är en mycket effektiv behandling inom sår, smärta och inflammatoriska åkommor i tillägg…

Vi frågade Marie Louise Tillman på Haga Hud och Fot i Karlstad hur hon ser på detta med Lunula och vad hon behandlar på sin klinik i Karlstad…

“-Orsaken till att jag tog in denna teknik var från början nagelsvamp och dess resultat på denna, men allteftersom har jag börjat behandla en hel del diabetiker med cirkulationsproblem, sår och neuropati. Det är riktigt spännande resultat, särskilt på svårläkta sår.”

Erchonia Lasern har bloddoppler studier bakom sig som påvisar en snittökning på 75% i mikrocirkulation på diabetes fötter efter 4 behandlingar, vilket är en av orsakerna till sårläkning och smärtlindring.

Tillbaka till Marie Louise Tillman och hur hon ser på framtiden?

“-Jag tror att vi måste se på detta inom all sjukvård, att gå mot mindre föreskrivande av medicin, det finns idag andra metoder inom flera områden som har tung forskning bakom sig och som har visat högre effektivitet än medicinering, Lunulan är ett sånt exempel.”

Vi tackar Marie Louise för foto och intervju, och givetvis även hennes kund. 

Den 12sept. är det en företagsmässa i Karlstad på stadshotellet där man kan träffa Haga Hud och Fot, samt lyssna på Gilbert Holmgren som presenterar denna teknologi från scenen, klockan 13.

Läkemedels påverkan på miljön

Med en ökad flora av kemiska stabila läkemedel och en ständigt ökad konsumtion blir följden således en ökad kontaminering i vattendrag och marker. Erchonias kliniskt validerade låg energi laser har ingen miljöpåverkan och validerat bättre resultat än Opioider och NSAIDS på kronisk ländrygg smärta och generell neuromuskulär smärta. Vad kan vi tillsammans göra för att minska miljöpåverkan?

Nedan är en sammanfattning från 2019 taget från Naturvårdsverkets hemsida avseende läkemedel i naturen.

Läkemedel som kommer ut i naturen påverkar fiskar och vattenlevande djur redan vid mycket låga halter. Antibiotika i miljön kan dessutom allvarligt hota vår hälsa. Mer kunskap behövs om läkemedlens påverkan på miljön.

Läkemedel är en speciell grupp kemiska ämnen, eftersom vi behöver dem för att bota och lindra sjukdomar. Andra ämnen som påverkar miljön kan förbjudas, men det gäller inte för läkemedel.

Läkemedel är byggda för att påverka olika processer i vår kropp. Förmågan att påverka biologiska processer innebär att läkemedlen även påverkar andra djurarter. För att nå fram och kunna påverka rätt organ i kroppen, behöver de också vara så stabila att de når fram till målorganet. Att de är byggda av stabila ämnen gör att de blir kvar i miljön under lång tid.

Med undantag av östrogena hormoner, är kunskaperna om vilka biologiska effekter de läkemedelshalter som finns i avloppsvatten, floder, sjöar, grund- och dricksvatten eller i jordar bristfälliga.

Mer än 1 000 olika ämnen

I Sverige använder vi mer än 1 000 olika aktiva substanser i cirka 7 600 olika läkemedel. Till detta kommer ett ungefär lika stort antal hjälpämnen och även förpackningsmaterial.

De flesta nya läkemedel som godkänns för försäljning i Sverige är nya fabrikat av redan tidigare kända och använda substanser. Ändå tillkommer nya substanser varje år.

Vi vet mycket lite om hur de de ämnen som ingår i läkemedlens påverkar människor, växter och djur via mark och vatten i miljön.

Stor spridning till miljön

De halter som hittills mätts upp i miljön i Sverige är mycket små. Internationellt finns dock exempel på allvarliga exempel från utsläpp vid läkemedelstillverkning.

Störst problem finns i låglöneländer som Kina och Indien där stora delar av läkemedlen produceras. Men man har också funnit höga halter från läkemedelsindustrier i andra delar av världen, till exempel i Europa och i USA.

Under och efter användning utsöndras de flesta läkemedel ur kroppen via urin och avföring. Avloppssystemen är därför den största spridningsvägen för läkemedelsrester till miljön.

Läkemedlen är kemiskt stabila och reningsverken är inte byggda för att kunna ta emot läkemedlen. Läkemedelsresterna passerar därför reningsverken och följer med det utgående vattnet, utan att halterna minskas eller att deras egenskaper förändras i särskilt hög grad.

Via reningsverken kan de läkemedelsrester som hamnar i slam, spridas till jordbruksmark. Hur stora mängder som sprids på detta vis är oklart liksom hur mycket som sedan tas upp av grödorna.

Läkemedelsförpackningar kan vara en spridningskälla om de innehåller rester av läkemedel. Läkemedelsavfall (inklusive förpackningar som innehåller synliga rester) räknas som miljöfarligt avfall och ska hanteras enligt särskilda rutiner.

Läkemedelstillverkning sker till stor del i lågkostnadsländer som Kina och Indien. På senare år har tillverkningen uppmärksammats på grund av utsläpp som allvarligt påverkar djurs och människors hälsa och miljö. Bland annat genom en ökad risk för multiresistenta (mycket motståndskraftiga) bakteriestammar.

I en svensk studie (från 2007) fann man ett reningsverk i Indien som släppte ut en lång rad läkemedel i nivåer upp till en miljon gånger högre (mg/liter) än de vi finner i renat, svenskt kommunalt avloppsvatten. Särskilt oroande var höga utsläpp av bredspektrum-antibiotika som även spridits till grund- och dricksvatten i området.

Mycket höga koncentrationer av läkemedel har även identifierats på flera andra platser i Indien samt i Kina. Det finns också exempel på höga halter i avloppsvatten från produktionsanläggningar i andra delar av världen.

Läkemedel kan ge miljöeffekter

Bedömningen för Sveriges del är att de nivåer vi idag finner i miljön inte är akut giftiga för vattenlevande organismer. Risk för långtidseffekter kan dock inte uteslutas. Det kommer också resultat som visar att lång tids exponering för låga halter av läkemedel, har effekter på vattenlevande organismer.

Det finns också behov av mer kunskap av de sammanvägda biologiska effekterna av olika läkemedel i miljön.Läkemedlens förmåga att stå emot nedbrytning ökar risken för att de ska ansamlas i så höga halter att miljön påverkas.

Hur farliga de är varierar mellan olika läkemedel. Bland de läkemedel man idag nämner finns antibiotika och olika hormonpreparat.

Antibiotika i miljön kan leda till att antibiotikaresistenta (motståndskraftiga) bakteriestammar utvecklas. Dessa kan sedan spridas till sjukdomsalstrande bakterier som blir svåra att bekämpa. De kan då vara ett direkt hot mot vår hälsa. Dessutom riskerar den naturliga sammansättningen av bakterier ute i miljön att förändras. Det kan ha effekter på hela ekosystem.

Hormoner hämmar fortplantningen hos vattenlevande organismer som fisk och musslor. Hormonstörningar har även observerats hos han-fiskar som feminiserats. Effekterna uppstår redan vid mycket låga halter (runt 1 ng/l). Dessutom kan även andra kemikalier ha hormonstörande effekter på vattenlevande organismer, bland andra ftalater, PCB, dioxiner och nonylfenol.

Veterinärläkemedel har i stort sett samma egenskaper som läkemedel avsedda för människor. Spridningen är mer lokal eftersom avloppssystemen inte belastas. Medel med anti-parasitära och anti-mikrobiella egenskaper misstänks påverka miljön.

Ibland kan det som är en biverkan hos människa bli den huvudsakliga effekten hos en annan art. Den vit ryggade gamen var tidigare en av världens vanligaste rovfåglar. Idag står den på randen till utrotning. Det beror på att gamarna ätit av döda djur som behandlats med diklofenak, ett läkemedel som slår ut gamarnas njurfunktion. Diklofenak har förbjudits i området, men den illegala användningen är fortfarande omfattande.

Läkemedelsförpackningar kan vara en miljörisk om de innehåller större eller mindre rester av den medicinska produkten när de slängs. Det förekommer också att läkemedelsförpackningar tillverkas i material som inte längre används för andra produkter, exempelvis PVC.

Medicintekniska produkter kan innehålla delar och material med negativa miljöegenskaper. Bland annat förekommer kvicksilver, silver, tensider och ftalater (mjukgörare) men även elektriska motorer, plast och batterier.

Läkemedelsrester i mat och vatten

Människor får i sig läkemedelsrester via dricksvatten och mat, särskilt från fisk. Även livsmedel från djur som behandlats med läkemedel, fodertillsatser eller biocider kan innehålla rester av aktiva ämnen.

Halterna av läkemedel är mycket låga och hittills finns inga studier som tyder på att det finns någon direkt risk hälsorisk. Däremot kan utsläpp hota vår hälsa indirekt. Det handlar då om att utsläpp av antibiotika kan leda till att mikroorganismer i miljön blir motståndskraftiga. Detta kan leda till att sjukdomar och infektioner inte längre går att bota med antibiotika.

Det saknas också studier om hur människor och djur påverkas av låga halter av ett eller flera läkemedel under lång tid. Dessutom utvecklas nya läkemedel i snabb takt. Många av de preparat som används idag, har inte funnits så länge att vi vet vilka effekter som kan uppstå.

Olika individer kan också vara olika känsliga. Barn och äldre kan vara en riskgrupp eftersom deras förmåga att bryta ner och utsöndra läkemedel inte är utvecklad eller har förändrats med åldern. En annan riskgrupp kan vara personer som är överkänsliga mot vissa läkemedel, exempelvis penicillin.

Senaste nytt

Prestations ökning, en studie på fotbollspelare

22 elit-fotbollspelare i Brasilien genomgick en kontrollerad, blindad, placebo studie i syfte att klargöra effekten av laser behandling på idrottslig prestation. Ålder var 22-35 år och samtliga var män. Underbenen behandlades, då studien även var randomiserad visste inte idrottaren om det var sham eller riktig laser.

Read More »

“Mental Health & Wellness” Webinar

“Mental Health & Wellness” Webinar, Dr T Berry, Dr J. Cooke, Dr K Gair, Dr R Silverman & Mr R Sullivan. “Runda-bord” samtal med möjlighet att ställa frågor. Jobbar du med människor, vård, terapeutiskt, så ta chansen att träffa några av de främsta inom området. Språket är Engelska.

Read More »

Anti-bakteriella och anti-patogena egenskaper med violet laser

På Onsdag kl. 20 håller Dr Trevor Berry ett Webinar om Erchonias EVRL laser. EVRL har dubbla våglängder, 405 nm (violett) och 635nm (rött) ljus, och har kliniska evidens på bakteriell bekämpning och olika patogener. Dr Trevor Berry driver Azchirooneuro i Arizona och är en av USAs framstående kiropraktorer inom den neurologiska sidan.

Read More »

Back to basics, WEBINAR med Dr Robert Sullivan

Imorgon ONSDAG klockan 14 håller Dr Robert Sullivan ett introducerande Webinar om Erchonias laser teknologi. Lär dig om skillnaden mellan LASER som fungerar inom vården, varför Erchonia tills dags dato har 17st FDA 510k, och hur du kan implementera och ta nytta av forskningen bakom världens ledande tillverkare av non-thermal low-level laser.

Read More »

Back to basics, WEBINAR med Dr Robert Sullivan

Imorgon ONSDAG klockan 14 håller Dr Robert Sullivan ett introducerande Webinar om Erchonias laser teknologi. Lär dig om skillnaden mellan LASER som fungerar inom vården, varför Erchonia tills dags dato har 17st FDA 510k, och hur du kan implementera och ta nytta av forskningen bakom världens ledande tillverkare av non-thermal low-level laser.

Read More »

NSAIDS eller Lågenergi laser mot kronisk smärta

Det finns indikationer på att NSAIDS, vanliga anti-inflammatoriska läkemedel har en negativ påverkan på bla. immunförsvaret, uppges från bla. den franska hälsoministern Olivier Véran. Men finns det alternativ?
Erchonias FX635 med “market clearence” för neuromuskulär smärta har visat sig väldigt effektiv även ur ett långsiktigt perspektiv på kronisk ländryggsmärta.

Read More »

In Vivo modell för evaluering av penetration vid laser behandling

Ofta får vi frågan om penetrationsdjup mellan klass4, 3B och 2… Kliniska studier visar på en kaskad effekt i cellerna vid behandling med 405nm – 635nm fotobiokemisk laser (synliga spektrumet av ljus). Orsaken till detta är den eV som fotonpartiklarna bär inom detta spektrum, vilket startar elektrontransportkedjan vilket leder till ökad ATP. Less is more är en bra tanke att ha med sig.

Read More »

Metropolia University of Applied Sciences har tagit in Erchonia Lunula laser

Metropolia University of Applied Sciences har valt att ta in Erchonia Lunula. Nordens enda Podiatriska utbildning kommer från och med december i år även innehålla den “non-thermal, photobiochemical” teknologi som amerikanska Erchonia sedan 1996 utvecklat inom en rad olika områden. Idag finns Erchonia inom många olika vertikaler inom vården i över 60 länder, nu även Finland.

Read More »

Lunula laser och ischemiska sår

Idag finns en ny möjlig metod för behandling av diabetes sår. Under de tre år som Lunula lasern, en icke termisk fotobiokemisk laser, har ett stort antal mycket svårläkta sår läkts ihop. Några av klienterna har haft sina sår i upp till 35 år.
Vi hoppas att vården öppnar ögonen för teknik som har erforderlig forskning och evidens, och börjar erbjuda patienter med denna problematik denna möjlighet

Read More »

Behandla välfärdsrelaterade diagnoser med fotobiokemisk laser

En överväldigande majoritet av de som söker vård i Sverige idag gör det på grund av välfärdsrelaterade sjukdomar. Samtidigt har vi en vård som inte är anpassad för att hantera välfärdsrelaterade problem i form av utbrändhet depression och andra diagnoser. Det vill Arch of Scandinavia råda bot på.

Read More »