Hammarby är först på bollen…

Sedan ett år tillbaka har ett antal av Hammarby Fotbolls spelare frekvent gått hos Fotia i Alvik eller MJ Studio på Upplandsgatan för att behandla sina fötter. Med Lunula lasern ökar blodtillförseln i fötterna, sår läker ut, liktornar och blånaglar hanteras och smärta försvinner… Det är ingen tillfällighet att Erchonia är världsledande på lågenergi laser, och att de har ett flertal FDA.

På kliniken utförs medicinsk fotvård, och det finns Erchonia PL Touch laser och Lunula laser. Klienterna har sedan ett par år haft tillgång till denna utrustning, och resultaten är mycket bra. 

Hammarby Fotboll var först av elit-föreningarna att förstå värdet av detta, och har kontinuerligt besökt Lunula kliniker. 

Nu väntar vi på att övriga klubbar i stan skall förstå vikten av att hålla arbetsverktygen i skick.

Erchonia EVRL och hudvård nu i Stockholm

Med ett antal FDA godkännanden, kliniskforskning och över 20 år som ledande inom lågenergi laser är amerikanska Erchonia LTD en faktor globalt. Närvaro i över 50 länder, och forskning inom såväl sårvård som Alzheimer och Autism, är vi glada att vi kommit in även på hudvård via MJ Studio i Stockholm, Sverige. 

Erchonia är idag välrepresenterat inom den medicinska fotvården i Sverige via nästan 40 kliniker, där diabetes fötter, svåra sår, cirkulations problematik och nagelsvamp behandlas effektivt. Vi ser även ett intresse från privata vårdcentraler gällande Erchonias teknologi. 

Inom hälsa och beauty är det främst Akademikliniken, Mybeautyclinic Sweden samt några ytterligare kliniker som tagit in Verju lasern för icke invasiv fett reduktion (www.verju.com) (www.myzerona.com)

Nästa stora genombrott sker just nu inom NPF, där det visat sig från forskningen i USA att LLLT i rätt våglängd, rätt hertz, kan ha en stor påverkan på hjärntrötthet, autism mfl. 

(https://www.erchonia.com/erchonia-submits-data-to-us-fda-to-support-low-level-laser-510k-market-clearance-for-autism/) 

Vill du veta mer om oss, gå någon av våra utbildningar, kontakta oss på info@aosc.se eller ring vxl på +4687733399 Nästa utbildnings tillfälle är i Varberg den 23-25e maj.

Fodterapeuten i Danmark

Branch tidningen Fodterapeuten i Danmark har idag i sitt Januari nummer, publicerat ett 6 sidor stort reportage om Lunula laser från Erchonia och Arch of Scandinavia. I december kontaktade den danska tidningen oss om att de önskade göra ett djupare reportage om Lunula behandling och hur svenska medicinska fotvårdare idag behandlar bla. nagelsvamp. Reportaget är heltäckande och inbegriper besök på Fotia kliniken i Stockholm, där journalisten Tina Rönhöj från Danske Fodterapeuter träffade Marina Häll och Anette Eklund Terfelt. 

I Sverige jobbar klinikerna även med cirkulationsstörningar, sår och många andra diagnoser, även smärtrelaterat, med Lunula lasern. Det är en icke invasiv, och smärtfri process, som tar 12 minuter per tillfälle. 

Här kan du läsa reportaget

2018, året då medicinsk fotvård tog steget

Under 2018 har ett stort antal kliniker inom medicinsk fotvård implementerat Erchonia Lunula laser i sina behandlingar. Med FDA, kliniska studier som påvisar ett 89% resultat på nagelsvamp (Onychomycosis) har givetvis detta varit det stora “go to market” budskapet. Under 2018 har patienter från flera stora sjukhus blivit rekommenderade att uppsöka en “Lunula klinik”, då ofta för cirkulationsproblem. Diabetes 2 fötter, neuropati, Raynauds, reumatiska problem etc. är idag vanligt förekommande behandlingar på de ca 35 klinikerna i Sverige. 

Inom idrotten är det vissa sporter som förstått att fötter är viktiga, fotboll och specifikt Hammarby fotboll har som första elit klubb i Sverige förstått att ta hand om sina investeringar. 

Under Q3 startade den första kliniken upp i Norge, och i december kom en förfrågan från det Danska fotvårdsförbundet om de kunde få flyga upp och besöka en av “våra” kliniker för att göra ett stort reportage för den danska marknaden, publicering januari 2019. 

Vi hoppas på att 2019 inbjuder till ett bredare samarbete med den publika vården. Vi kan idag se tillbaka på 2018 och konstatera att vi sparar stora pengar för vården, samtidigt som det är den enskilda individen som bekostar sin vård. Detta inom samtliga vertikaler av vår verksamhet. 

Erchonia Corp Ltd. har idag 10 olika låg energi lasrar som spänner från handhållet smartphone liknande utrustning till medicinska riggar. Följ oss och ta del av utvecklingen och forskningen runt framtidens medicin, ljuset.  

Med detta tackar vi 2018 och alla våra kunder och våra kunders kunder, och välkomnar 2019. 

Mvh Christian Franzetti

CEO 

Arch of Scandinavia AB

2019, året då barn med autism fick alternativ till tung medicinering

Under första halvan av 2019 släpptes ett efterlängtat FDA (längre ner i texten) gällande behandling av Autism spektrum med låg energi laser. Ännu en gång har Erchonia, denna gång med en kvadrupel blind studie, bevisat effekten av fotonenergi inom det synliga spektrumet och dess effekter på hjärnan och nervsystem.

En längre tid har NPF spektrum behandlats med Erchonias medicintekniska utrustning på de kliniker som tagit in den, ett tiotal i Sverige. Resultaten i detta tidiga stadie bekräftar vad forsknings studierna påvisar. 

Nedan pressreleasen från 2018…

Erchonia Submits Data to US FDA to Support Low-Level Laser 510(k) Market Clearance for Autism

Quadruple-Blind laser study proves success in treating Autism in children and adolescents.

News Image

“The results are so strong, nobody can argue them.”

MELBOURNE, Fla. (PRWEB)September 05, 2018

Erchonia, the World Leader in Low Level Laser technology, announces today that they have submitted data to the US FDA to support a 510(k) market clearance for Autism.

The clinical trial was a quadruple-blind (Participant, Care Provider, Investigator and Outcome Assessor), randomized, placebo-controlled, and crossover clinical trial. The study was designed to treat autistic children with the 640nm Erchonia Spectrum Laser as the active device or a 640nm LED or light emitting diode as a placebo device, which had the same power output. FDA input was obtained prior to clinical trial and implemented into the protocol.

Both test and placebo patients were treated twice a week for 4 weeks. Post-treatment follow-up on both sets of patients was performed after 4 weeks, 8 weeks, and 6 months. At the end of 6 months, patients from the LED placebo group were crossed over and then given Erchonia’s Spectrum Laser treatment protocol. The results were documented and submitted to the US FDA for a 510(k) market clearance De Novo Application.

The inclusion criteria consisted of autistic children between the ages of 5 to 17 years old, and progress was measured by using the ABC or Aberrant Behavior Checklist as the primary diagnosis. The ABC 58-point symptom checklist was used to assess and classify behaviors of irritability and agitation; lethargy and social withdrawal, stereotypic behavior, hyperactivity and noncompliance, and inappropriate speech in children with developmental disorders. The ABC tests were performed at baseline, 2 weeks, and 4 weeks during the treatments phase, and 4 weeks, 8 weeks, and 6 months post-treatment in both the treated and placebo groups.

“This is a well-designed trial that shows evidence supporting the use of Low Level Laser Therapy in children and adolescents with autism,” said Dr. Morales-Quezada, Associate Research Director at Spaulding-Labushagne Neuromodulation Center. “Moreover, the technique proved to be safe and well tolerated by the study participants. The active intervention showed to be more effective than the placebo (sham) device in treating symptoms of autistic disorder, and this statistically significant treatment effect was observed for all clinical outcomes, by the end of the intervention period and after the 6 months follow-up. This evidence offers a new treatment option to be considered for children and adolescents with autism.”

Calixto Machado, MD, PhD, FAAN, President of the Cuban Society of the Clinical Neurophysiology Institute of Neurology and Neurosurgery agreed, “Results are so strong, nobody can argue them.”

Steven Shanks, President of Erchonia stated, “This study from a scientific perspective is one of the most stringent ways to perform a clinical trial. The original placebo patients have now acted as their own control group. The LED that was used as a placebo showed no results even though we used the same wavelength and power output.”

The Erchonia Spectrum Laser implemented in this clinical trial was a prototype laser and is not currently sold. While waiting for the 510(k) market clearance, Erchonia will start the development process for the new Erchonia Spectrum Laser.

Erchonia would like to thank Calixto Machado, MD, PhD, FAAN, Mauricio Chinchilla, MD, Yanin Ferrer, MD, and the University of Havana for their dedication to research and helping Erchonia with its latest achievement.

About Erchonia. Erchonia created the low-level laser category in January 2002 when the FDA granted Erchonia the very 1st 510(k) market clearance for any low-level laser. This new study further sets Erchonia apart from its competitors based on their commitment to research and numerous 510(k) market clearances obtained through blind and controlled clinical trials.

Forskningen är på riktigt, så även resultaten. Vi finns fortfarande inte som en del av den publika vården, vilket gör att våra kunder betalar för sin behandling privat. Vi hoppas att 2019 blir det året då även denna kundgrupp kan få tillgång till framtidens medicinska utveckling inom detta område via publik vård. Erchonia har varit verksamt sedan mitten av -90 talet, och har 15 FDA (510k) bakom sig och en grundläggande verifierad forskning.

För mer info maila till info@aosc.se 

2019, året då alternativ till kirurgi vid övervikt implementerades i vården

Efter att under flera år ha behandlat övervikt med kirurgiska ingrepp, blev den icke invasiva behandlingsmetoden “Verju” från Erchonia det nya ljuset inom övervikt och diabetes. Från att ha varit en behandling som mestadels hittats på beauty salonger, valde flera överviktskliniker att sätta sig in i all forskning sedan 10 år, som ligger bakom metoden, och sedemera implementera den. Sedan Max Plack och Einstein, har mänskligheten vetat att ljus har en påverkan på cellerna, och att det är inom det synliga spektrumet man finner funktioner. Verju är en låg energi laser som jobbar i mitten av det synliga spektrumet, och som har ett flertal dubbel blinda, placebo kontrollerade studier bakom sig, och där inte bara fettcellerna i kroppen tömmer sig på triglycerin, utan där det även finns kliniskt bevisad effekt på diabetes 2 och LDL/HDL kvoter. Det vi ser idag är en behandling som på ett halvår har liknande resultat som kirurgiskt ingrepp, och helt utan biverkningar, där dessutom fettcellerna bibehåller sin funktion i det endokrina systemet. Visste du att fettceller som är “smala” producerar en betydande större andel protein hormoner, ca. 600 st, än “fyllda” fettceller, och att fettcellerna är mycket viktiga för din totala hälsa.

Detta är en påhittad text, vi finns fortfarande på beauty kliniker i Sverige, Akademikliniken, Mybeautyclinic, Formedico och Vardagsstark, men vi fortsätter att jobba för att få in denna icke invasiva metod som ett alternativ till dagens kirurgiska ingrepp, som ett hälsosammare alternativ.

2019, året då vården handlade om människan

Året var 2019, efter att varit ett halvt kaos där inställningen inom vårdapparaten varit akut vård, kommer äntligen offentligheten och politiken ikapp verkligheten. Där förståelsen för att ca. 80% av vårdsökande sökte för kroniska och autoimmuna åkommor sakta blev verklighet. Det var året då forskningen inom NPF, inom smärta, inom välfärdsrelaterade sjukdomar, inom diabetes och övervikt, implementerades och då sjukhusadministrationen valde att ändra på processen och söka moderna lösningar. Året då sjuktalen och kostnaderna minskade. Vi fick se när kosten blev en viktig del i behandlingsmetodik, hur LLLT (med 15 FDA, kliniska dubbel blinda studier i 20-tal) implementerades för behandling av depression/utbrändhet, hur smärta flyttades från att vara något lokalt till att bli något man hanterar utifrån ett hjärn/nervsystems perspektiv. 

2019 var året då kommunernas och de privata företagens sjuktal minskade för första gången på många år. 

Vi önskar Alla Våra Kunder, i Skandinavien, Europa, Världen ett Gott Nytt År. Erchonia finns i 51 länder idag, i vissa länder är vi standard inom vårdsektorn, i andra är det långt kvar. I Sverige har vi samarbeten med flera stora sjukhus och kommuner. Vad kan vi hjälpa dig med? 

Ett Gott Nytt År 

Allt för hälsan

Under fredagen och söndagen var Sanna Holmgren speaker på scenen “Speakers Corner”. Det var välbesökt och mkt uppskattat. Temat var hjärnans insignaler, och vad bla. dålig hållning har för påverkan på din hälsa, sjukdomsbilder mm. 

I montern behandlades över 150 personer under tre dagar efter Archmethod protokollen. Utrustningen som användes var Verju laser (FDA godkänd för icke invasiv fett reduktion) PL Touch, EVL, Vibracussor och Arthrostim. Därutöver ett antal instrument som används inom applicerad neurologi. Många tårar delades tillsammans med människor som fick uppleva smärtfrihet för första gången på mycket länge. 

Vi är mycket tacksamma för det enorma intresse som vi möttes av, både från besökare, men även från kollegor i branschen, där vi redan idag har anmälningar till vår nästa utbildning i metodiken som går i Stockholm 8-10 februari. 

Tack för en super helg.

Expovet Belgien, Gent

Tänk om det finns bättre sätt att behandla en skada? 

Kan man ersätta kirurgi vid vissa skador?

Hur snabbt kan en sårskada läka? 

Kan det finnas alternativ till antibiotika i vissa fall?

Kan man förändra beteendet hos en agressiv hund?

Har det parasympatiska nervsystemet någon påverkan på inflammationer? 

Kan man påverka det parasympatiska nervsystmet?

Vilken forskning och evidens finns det?

Är du i Belgien på Expovet, är du välkommen att besöka vår monter, annars maila dina frågor till info@aosc.se

Eller ring kundtjänst på +46(0)87733399

Ny hälsosam fettreduceringsmetod gör intåg på den svenska marknaden

Akademikliniken använder sig av den hälsosamma fettreduceringsmetoden Verju. En smärtfri metod som minskar kroppens omfång efter genomförd behandling.
– Vi har bara använt oss av metoden sedan i våras men märkte en total skillnad på sammanlagt 20 till 30 centimeter efter tolv genomförda behandlingar, säger Kajsa Glaad, hudterapeut på Akademikliniken.

Enligt Folkhälsomyndighetens siffror, hämtade från enkäten ”Hälsa på lika villkor”, har övervikt och fetma ökat i landet under det senaste decenniet. I undersökningen som kom ut i somras svarade hela 51 procent av det svenska folket som medverkande att de lider av fetma eller övervikt. Det finns olika metoder för att komma till bukt med sin kroppsvikt. En av dem är fettreduceringsmetoden Verju. Sedan i våras har Kajsa Glaad och hennes kollegor på Akademikliniken använt sig av den nya fettreduceringsmetoden.
– Fördelarna är att det är en metod som inte känns. Den gör inte ont, likt andra metoder som bland annat går ut på att man fryser bort fettceller. En patient som behandlas med Verju kan gå direkt till jobbet efteråt och blir inte allmänpåverkad alls, säger Kajsa Glaad.

Metoden i praktiken
Verju är en hälsosam och smärtfri metod som går ut på att gröna laserstrålar tömmer fettceller på glycerol, fettsyror och vatten. För bästa resultat rekommenderar kliniken en hälsosam livsstil med motion och varierad kost. Det är även viktigt att dricka cirka två till tre liter vatten per dag, och undvika alkohol de första tre dygnen i och med att processen håller i sig i 72 timmar efter behandling. Kajsa berättar att patienten enligt rekommendationen genomgår tolv behandlingar. Varje behandling pågår under 40 minuter, varav 20 minuter på framsidan och 20 minuter på baksidan.
– Resultatet är individuellt såklart, men det brukar vara mellan 20 till 30 centimeters skillnad, efter genomförda behandlingar, när man har slagit ihop summan av de olika mätområdena på kroppen. Vi mäter över bröstbenet, strax över och under naveln, höftpartiet och runt låren, berättar Kajsa.

Verju har genomgått kliniska studier i USA och har blivit godkänd av Food and Drug administration i USA.

Senaste nytt

Metropolia University of Applied Sciences har tagit in Erchonia Lunula laser

Metropolia University of Applied Sciences har valt att ta in Erchonia Lunula. Nordens enda Podiatriska utbildning kommer från och med december i år även innehålla den “non-thermal, photobiochemical” teknologi som amerikanska Erchonia sedan 1996 utvecklat inom en rad olika områden. Idag finns Erchonia inom många olika vertikaler inom vården i över 60 länder, nu även Finland.

Read More »

Lunula laser och ischemiska sår

Idag finns en ny möjlig metod för behandling av diabetes sår. Under de tre år som Lunula lasern, en icke termisk fotobiokemisk laser, har ett stort antal mycket svårläkta sår läkts ihop. Några av klienterna har haft sina sår i upp till 35 år.
Vi hoppas att vården öppnar ögonen för teknik som har erforderlig forskning och evidens, och börjar erbjuda patienter med denna problematik denna möjlighet

Read More »

Behandla välfärdsrelaterade diagnoser med fotobiokemisk laser

En överväldigande majoritet av de som söker vård i Sverige idag gör det på grund av välfärdsrelaterade sjukdomar. Samtidigt har vi en vård som inte är anpassad för att hantera välfärdsrelaterade problem i form av utbrändhet depression och andra diagnoser. Det vill Arch of Scandinavia råda bot på.

Read More »

Sårläkning inom vården

Antibiotika resistensen är ett av de stora hoten mot folkhälsan. Resistens är konstaterat som en följd av överanvändning av antibiotika. Ca 30% av befolkningen hämtar ut ett föreskrivet antibiotika recept per år i Stockholm, med variationer mellan landsting och kommuner. Finns det andra vägar att gå, kan vi minska föreskrivning av Antibiotika?

Read More »

Diabetes-dagen

Vi har ett djupt engagemang inom forskningen runt Diabetes. Diabetes och Alzheimer är några av de diagnoser som bolaget lägger stora resurser på inom forskning. Erchonia har idag 17 FDA 510k, vilket innefattar fas3 medicinsk klinisk forskning. Under 2020 räknar vi med att kunna presentera forsknings resultat på Alzheimer.

Read More »

Övervikt och kroniska sjukdomar

Vi har idag över 50% övervikt i Sverige, vi följer den västerländska trenden. Barn fetma ligger på ca 3-5% och övervikt på ca 20-25%. Samtliga experter inom området är överens om att dessa siffror är alarmerande, givet att vi ser en 300% ökning på mindre än 20 år.
De bakomliggande orsakerna är många.

Read More »

Tre av de vanligaste behandlingarna vid fetma

Idag har Sverige gått över 50% nivån gällande övervikt. Med övervikt kommer hjärt/kärl problem, kroniska sjukdomar, typ 2 diabetes och metaboliska diagnoser, cancer, ledproblem polycystisk ovarian syndrom, cirkulationsproblem, depression med flera. Övervikt är idag klassat som en sjukdom i USA, och är något som man även i Sverige bör ta på fullaste allvar.

Read More »

Tre av de vanligaste behandlingarna vid fetma

Idag har Sverige gått över 50% nivån gällande övervikt. Med övervikt kommer hjärt/kärl problem, kroniska sjukdomar, typ 2 diabetes och metaboliska diagnoser, cancer, ledproblem polycystisk ovarian syndrom, cirkulationsproblem, depression med flera. Övervikt är idag klassat som en sjukdom i USA, och är något som man även i Sverige bör ta på fullaste allvar.

Read More »

Träffa team Arch of Scandinavia på Allt för Hälsan, Stockholmsmässan

Den 8-10 november är det Allt för hälsan på Stockholmsmässan. Är du intresserad av det senaste inom mitokondrie hälsa, hur kan man behandla hjärntrötthet eller NPF med applicerad neurologi och frekvens specifik lågenergi laser? Vill du utveckla din verksamhet, din klinik, eller söker du ett sätt att få dina anställda friskare? Kom förbi och diskutera med oss.

Vi har med oss Erchonia EVL, PL Touch, VERJU, FX635. 

Läs mer på bit.ly/archmedia

Read More »

Bli av med din Nagelsvamp på Haga Hud och Fot

Med FDA godkännande, flertalet dubbel blindade placebo kontrollerade studier och en global utbredning har Erchonias Lunula laser för medicinsk fotvård och podiatri tagit positionen som den självklara medicinska metoden för att effektivt bli av med sin nagel svamp. Men vad du kanske inte vet är att det är en mycket effektiv behandling inom sår, smärta och inflammatoriska åkommor i tillägg…

Read More »

Läkemedels påverkan på miljön

Med en ökad flora av kemiska stabila läkemedel och en ständigt ökad konsumtion blir följden således en ökad kontaminering i vattendrag och marker. Erchonias kliniskt validerade låg energi laser har ingen miljöpåverkan och validerat bättre resultat än Opioider och NSAIDS på kronisk ländryggs-smärta och generell neuromuskulär smärta. Vad kan vi tillsammans göra för att minska miljöpåverkan?

Read More »
Close Menu
×
×

Cart

Leasing

Vad kostar en produkt per månad?

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi med en offert.
Detta är ingen beställning, utan endast ett offertverktyg.

Det är endast när du signerat ett avtal som du beställer.
Leveranstid, ca 2-3 veckor

Välj produkt

Shipping adress if other then above