Prestations ökning, en studie på fotbollspelare

22 elit-fotbollspelare i Brasilien genomgick en kontrollerad, blindad, placebo studie i syfte att klargöra effekten av laser behandling på idrottslig prestation. Ålder var 22-35 år och samtliga var män. Underbenen behandlades, då studien även var randomiserad visste inte idrottaren om det var sham eller riktig laser.

Under hård träning på löpband mäts effekten av 635 nm lågenergi laser på underbenen mätas. Metoden som används är randomiserad, dubbel blindad och placebo kontrollerad. 

Innan utförd arbetstest och 5 min efter utförd aktivitet tas blodvärden. 

Resultatet visar på:

Signifikant ökning av syreupptagning och uthållighet.

Signifikant minskning av Kreatinkinase samt Laktatdehydrogenas, markörer vid muskel skador.

Signifikant minskning av Interleukin 6, en inflammatorisk markör, jämfört med de som fick placebo behandling. Höga nivåer av IL-6 kan leda till muskel och led skador.

Det visade även på markanta minskningar av post-tränings markörer för oxidativ stress. Oxidativ stress är en underliggande orsak till skada på vävnad och utmattning. Genom att minska oxidativ stress förebyggs skador och utmattning. 

I denna studie har två behandlingar på underbenen gjorts med Erchonia XLR8 laser, en frekvensspecifik mågenergi laser i våglängd 635 nm. Önskar man mer info eller offert på maskin kontakta Arch of Scandinavia, eller gå in på www.humanrecharge.com