Sårläkning på häst

Erchonia har sedan 1996 bedrivit klinisk forskning på låg-energi laser, LLLT. Idag har de bla. 15 FDA (510k) där dubbel placebo, randomiserade studier påvisat de kriteriegrunder som uppställts. Det senaste publicerade är på "chronic lower back pain". Studier på häst har givit mycket goda resultat på bla. sårläkning. På djur ser vi konstant mycket goda resultat, då även på tävlingsindivider.

Idag är det ett antal veterinärer som fått upp ögonen för den icke invasiva behandlingen som Erchonias EVL samt VLS lasrar erbjuder. Erchonias utrustning opererar inom det synliga spektrat vilket innebär 405 nm till 635 nm våglängd. Inom detta spektrat är densiteten av fotoner betydligt högre än hos högre sk. infrarött spektra, vilket förklarar den stora skillnaden i effekt på elektrontransport kedjan i mitokondrien.

Se förklaring… https://www.youtube.com/watch?v=rdF3mnyS1p0)

Idag behandlas SNS/PSNS, vagus nerv för tonering av “gut brain connection” mfl. förutom de vanliga diagnoserna på hästen, muskelärt, frakturer, fång, inflammationer och infektioner. Högpresterande individer får sk. photobiomodulation muskelärt innan och efter prestation för att påskynda återhämtning. 635nm är optimalt för läkprocess, medans 405nm är effektivt på mikrober och bakterier, vilket i bilden ovan hjälpt till för läkningsprocessen. 

Forskningen bryter ny mark, särskilt på nervsystem och hjärnan. Framtidens sjukvård och djurvård kommer innehålla en stor del involvering av LLLT, och då specifikt i det lägre spektrat av ljusvågor, då ATP och mitokondrie hälsa blir allt viktigare. 

Erchonias utrustning har ett antal patent som underlättar användandet, den linjära strålen är ett av dem, som gör att du som brukare kan behandla hela muskellinjer, ryggrad mfl. på en och samma behandling. EVL och VLS är lätta och smidiga med enkla gränssnitt, byggda i flygplansaluminium.