Z-health i Sverige!

Vardagsstark och Arch of Scandinavia AB hade 7 personer på utbildning hos Z-health i Malmö över helgen som var. Det var allt från Essentials för våra nya stjärnor, till avancerade klasser för andra. Z-health är starkt representerat inom NFL, NBA, Olympiska team, internationella topplag i fotboll etc. Vi jobbar med applied neuroscience i kombination med Erchonias LLLT.

Vardagsstark och Arch of Scandinavia AB hade 7 personer på utbildning hos Z-health i Malmö över helgen som var. Det var allt från Essentials för våra nya stjärnor, till avancerade klasser för andra. 

Z-health är starkt representerat inom NFL, NBA, Olympiska team samt internationella topplag i fotboll etc. Vi jobbar med applied neuroscience i kombination med Erchonias LLLT. Om du är atlet och högpresterande, eller en “vanlig” Sapiens, så fungerar din hjärna och dina nervsystem på samma sätt, i ursprungskonfiguration. 

Syn, vestibular och det proprioceptoriska systemet samlar information för input, som processas av reptilhjärnan, eller hjärnstammen, medulla, pons, thalamus, cerebellum, amygdala, hypothalamus, och hippocampus, där du har gatekeepers som antingen släpper upp information till nya hjärnan, den delen som är viljestyrd, eller skickar hotsignaler till din kropp via nervsystemet (fight, flight and freeze). Hotsignalerna kan skapa olika beteenden hos dig beroende på vilka neurotaggar du har, tidigare smärtsignaler som fått dig att komma ur ett hotfullt tillstånd, tex. dålig input från din syn, ger knäsmärta efter 6 km vid löpning, men du är inte i akut skada… 

Det är inget fel på ditt knä, men eftersom hjärnan kommer ihåg att när du tidigare fått akut smärta har du slutat springa, så återskapas smärtan via hjärnan och nervsystemet. Det du kan få hjälp med är en utbildning i hur din hjärna / nervsignalering fungerar, samt specifika övningar som resulterar i bättre insignaler till hjärnan, vilket sänker den totala hotbilden, vilket leder till att smärtan försvinner.

För en atlet som skall utföra sin idrott ger denna medvetenhet och träning enormt snabba resultat i förbättrad prestation. Som ett komplement till detta använder vår klinik även Erchonias PL Touch mfl. En lågenergi laser som är unik i sin teknologi, och med ett flertal patent bakom sig, FDA godkänd med kliniska studier och forskning. Kombinationen att kunna öka elektronenergin i mitochondrien och skapa atp för cellernas fotosyntes, i kombination med Z-health, gör snabba resultat för din neuroplastiska förmåga. För mer information, kontakta sanna@archacademy.se 

Då vi har ca 4 månaders kötid på behandling så är framförhållning att rekommendera. Vissa akuttider finns alltid.