Arch Flow – Pass

På detta pass går vi igenom dem 3 system som hjärnan använder sig av för att uppfylla rörelsemål: Proprioception – ”din karta över kroppen”, Rörelse & Känsel. Exteroception – Balans- och Ögon-systemet. Interoception – ”Feel Good” – Lugn & Ro-systemet, Andning, Organ, Integrering av kroppen. Vi gör det som en helhet, en ”follow along” utan allt för mycket förklaringar till varför vi gör vissa saker (till skillnad från Arch Focus) för att få ett skönt flow ock ökar på så sätt kroppsmedvetenheten.

Fortsätt läsa Arch Flow – Pass

Arch Flow – Pass

På detta pass går vi igenom dem 3 system som hjärnan använder sig av för att uppfylla rörelsemål: Proprioception – ”din karta över kroppen”, Rörelse & Känsel. Exteroception – Balans- och Ögon-systemet. Interoception – ”Feel Good” – Lugn & Ro-systemet, Andning, Organ, Integrering av kroppen. Vi gör det som en helhet, en ”follow along” utan allt för mycket förklaringar till varför vi gör vissa saker (till skillnad från Arch Focus) för att få ett skönt flow ock ökar på så sätt kroppsmedvetenheten.

Fortsätt läsa Arch Flow – Pass

Arch Flow – Pass

På detta pass går vi igenom dem 3 system som hjärnan använder sig av för att uppfylla rörelsemål: Proprioception – ”din karta över kroppen”, Rörelse & Känsel. Exteroception – Balans- och Ögon-systemet. Interoception – ”Feel Good” – Lugn & Ro-systemet, Andning, Organ, Integrering av kroppen. Vi gör det som en helhet, en ”follow along” utan allt för mycket förklaringar till varför vi gör vissa saker (till skillnad från Arch Focus) för att få ett skönt flow ock ökar på så sätt kroppsmedvetenheten.

Fortsätt läsa Arch Flow – Pass

Arch Flow – Pass

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:

På detta pass går vi igenom dem 3 system som hjärnan använder sig av för att uppfylla rörelsemål: Proprioception – ”din karta över kroppen”, Rörelse & Känsel. Exteroception – Balans- och Ögon-systemet. Interoception – ”Feel Good” – Lugn & Ro-systemet, Andning, Organ, Integrering av kroppen. Vi gör det som en helhet, en ”follow along” utan allt för mycket förklaringar till varför vi gör vissa saker (till skillnad från Arch Focus) för att få ett skönt flow ock ökar på så sätt kroppsmedvetenheten.

Fortsätt läsa Arch Flow – Pass