Arch Focus – Pass

Detta pass kan variera i ämne och inriktning. Vi fokuserar vid varje tillfälle på specifika områden av både kropp och hjärna för att minska eventuell smärta, öka i funktion eller kunna prestera bättre både mentalt och fysiskt. Vi går lite djupare i neurologin och förklarar kunskapen bakom övningarna.

Fortsätt läsa Arch Focus – Pass

Arch Focus – Pass

Detta pass kan variera i ämne och inriktning. Vi fokuserar vid varje tillfälle på specifika områden av både kropp och hjärna för att minska eventuell smärta, öka i funktion eller kunna prestera bättre både mentalt och fysiskt. Vi går lite djupare i neurologin och förklarar kunskapen bakom övningarna.

Fortsätt läsa Arch Focus – Pass

Arch Focus – Pass

Detta pass kan variera i ämne och inriktning. Vi fokuserar vid varje tillfälle på specifika områden av både kropp och hjärna för att minska eventuell smärta, öka i funktion eller kunna prestera bättre både mentalt och fysiskt. Vi går lite djupare i neurologin och förklarar kunskapen bakom övningarna.

Fortsätt läsa Arch Focus – Pass

Arch Focus – Pass

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:

Detta pass kan variera i ämne och inriktning. Vi fokuserar vid varje tillfälle på specifika områden av både kropp och hjärna för att minska eventuell smärta, öka i funktion eller kunna prestera bättre både mentalt och fysiskt. Vi går lite djupare i neurologin och förklarar kunskapen bakom övningarna.

Fortsätt läsa Arch Focus – Pass